ccbuild-logo-spin

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Träff 10 inom denna arbetsgrupp

Under denna träff sprider vi erfarenheter och insikter kopplat till klimatberäkning av återbruk. Träffen riktar sig till samarbetsparter i CCBuild samt aktörer som deltar i Omställningslyftet. 

Fokus på denna träff: Data för klimatberäkning av återbruk och diskussion om gränsdragning- vad bör räknas som återbruk?


Agenda:

  • Intro och erfarenheter från CCBuild, Sandra Moberg, IVL
  • Hedda Arlid och Vitaliya Mokhava berättar hur de arbetat med klimatberäkning i återbruksprojekt, White arkitekter
  • Maria Tjäder berättar hur de arbetat med klimatberäkning i återbruksprojekt, Krook & Tjäder
  • Erfarenhetsutbyte

Vill du vara med? Kontakta Sandra Moberg

Plats
Teams

Arrangör
CCBuild / IVL

Kostnad
-


Namn
Sandra Moberg

Datum
tors, 01 juni (09:00 - 10:30)

Program
Program kommer

Registrering