ccbuild-logo-spin

Utbildning CCBuilds produktbank, inventeringsapp, värdeanalys, marknadsplats

Välkommen till en utbildning i CCBuilds digitala tjänster

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha fördjupat användarstöd i hur du använder CCBuilds produktbank, inventeringsapp med märkning med QR-kod, samt genomgång av CCBuilds värdeanalys. Vi tar också upp tips för annonsering på marknadsplats och hur ni kan skapa er interna marknadsplats för era inbjudna användare. 


Innehåll: 

Tillfälle 1, 11 januari kl 8:30 - 10:00:
Introduktion till CCBuild. Genomgång av CCBuilds produktbank, värdeanalys, app för inventering och märkning samt marknadsplats. Vi går igenom funktionalitet och möjligheter med systemet samt användarhantering med olika användarroller. Introduktion av övningsuppgifter. 

Individuellt arbete och support:
Mellan kurstillfällena arbetar du vidare med CCBuild och de övningsuppgifter som kursledaren delat ut. Tid finns för indivuell support som sker antingen via mail eller bokat teamsmöte, i omfattningen upp till en timme per kursdeltagare.  

Tillfälle 2, 1 februari kl 8:30 - 9:30:
Cirka 3 veckor efter tillfälle 1 görs en gemensam samling med  genomgång av de frågor som uppstått under utbildningsperioden.   

Kostnad:
Kostnad för utbildningen är 2 800 kr exklusive moms per person. Minst antal deltagare 6 personer, max antal deltagare 20 personer. 

Övrigt information:
CCBuild erbjuder även kostnadsfria användarstöd riktade till samarbetsparter i CCBuild i form av introduktionstillfällen, användarträffar och inspelade instruktionsvideos. 

Registrering:
Se länk för anmälan.  


Plats
Teams meeting

Arrangör
CCBuild/IVL Svenska Miljöinstitutet

Kostnad
2800 kr


Namn
Carina Loh Lindholm

Datum
ons, 11 jan (08:30 - 10:00)