ccbuild-logo-spin

Kurs i cirkulärt byggande för fastighetsägare - i Göteborg

Kurs i cirkulärt byggande och återbruk för fastighetsägare - i Göteborg.

Denna utbildning vänder sig till dig som skrivit under avsiktsförklaringen för cirkulärt byggande i Göteborg men passar även för dig som överväger att gå med. 


Läs mer om Avsiktsförklaringen här: https://www.businessregiongoteborg.se/nyheter/alla-nyheter/goteborg-tar-storkliv-mot-aterbruk

I kursen lyfter vi skillnader mellan cirkulärt och traditionellt linjärt byggande och du får lära dig hur du kan arbeta med återbruk i praktiken – både inom organisationen och i enskilda nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt. Vi fokuserar specifikt på materialinventering, upphandlingskrav, ändrade arbetssätt samt stöd och verktyg som stöttar arbetet med cirkulärt byggande. Konkreta frågor diskuteras och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är en viktig del av utbildningen.

Längden på utbildningen är 4 timmar. Utbildningen arrangeras av Fastighetsägarna i Göteborg och hålls i Business Region Göteborgs lokaler på Östra Hamngatan i Göteborg. Kursledare kommer från IVL Svenska Miljöinstitutet.  


Plats
Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, Göteborg

Arrangör
Fastighetsägarna Göteborg

Kostnad
2900 kr


Namn
Åsa Håård

Datum
mån, 28 nov. (08:00 - 12:00)