ccbuild-logo-spin

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Träff 7 inom denna arbetsgrupp

Träffen riktar sig till samarbetsparter i CCBuild. Vill du vara med? Kontakta Sandra Moberg


Dagordning:

IVL presenterar den färska rapporten "Klimateffekter av återbrukade byggprodukter och möbler".

  • metoder för klimatberäkning av återbruk (med djupdykning i klimatbesparing)
  • klimateffekter av olika återbruksprocesser
  • lämpliga produkter att återbruka utifrån vanliga flöden idag
  • kategorier av produkter att återbruka för stor klimateffekt

Erfarenhetsutbyte- hur tänker ni för att prioritera produkter som ger stor klimateffekt vid återbruk?

Grunderna i CCBuilds värdeanalys

Framtida teman 


Plats
Teams

Arrangör
CCBuild / IVL

Kostnad
-


Namn
Sandra Moberg

Datum
tors, 27 okt. (09:00 - 10:30)

Program
Program kommer

Registrering