Återbruk Väst

Projektet Återbruk Väst är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.

Återbruk Väst ska arbeta med flera fallstudier i Västsverige. Det handlar om återbruk ur flera aspekter, när det gäller rivning, ombyggnad och nybyggnad.

Genom detta projekt skapas mer cirkulärt byggande där resurser används mer effektivt, samtidigt som både avfallet och klimatbelastningen minskar. Varje fallstudie ska följas av en klimatberäkning som visar vilken effekt arbetet har på utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om Återbruk Väst i denna nyhetsartikel från projektets start.