Återbruk Väst

– ökat återbruk för en hållbar byggbransch

Projektet Återbruk Väst är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, konsulter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.

Återbruk Väst ska arbeta praktiskt och genomföra ett antal fallstudier i Västsverige. Det handlar om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av lager.

Projektparterna använder Centrum för cirkulärt byggandes digitala återbruksstöd, produktbank, marknadsplats och inventeringsverktyg för att synliggöra och värdera befintliga resurser. Förhoppningen är att det inventerade material som blir över i ett projekt kan nyttjas i ett annat i stället för att bli avfall.

Tillsammans kan vi minska byggsvinnet!

Återbruk Väst visar i några filmer hur återbruk minskar byggsvinnet. En av dem ser du här nedan (klicka på symbolen i nedre högra hörnet för helskärmsläge). En längre variant finns bland CCBuilds nyheter.

Återbruk Väst ska bidra till

 • att dagens avfall i stället ses som en effektiv resurs och möjlighet att minska miljö- och klimatpåverkan
 • att återbruk ses som ett normalt förfarande i byggprojekt och fastighetsförvaltning
 • att stötta uppskalningen av en ny marknad med aktörer och tjänster relaterat till återbruk
 • att utveckla nya arbetssätt och samverkansformer som stödjer ett ökat återbruk och cirkulärt byggande

Exempel på fallstudier som ingår i Återbruk Väst

 • En utställningslokal ska delvis demonteras, byggas om och byggas till.
 • Ett kontorshus från 80-talet ska hyresgästanpassas och materialet inventeras.
 • En tegelbyggnad ska rivas, möjligheterna till återbruk ska undersökas.
 • En förskola som ska stå klar 2021 där möjligheter till återbruk i kombination med fossilfritt byggmaterial ska undersökas.
 • Ett 1800-talshus som innehållit både verkstäder och bostäder är så dåligt att det måste rivas. Vad kan återanvändas?
 • En byggnad från 1940-talet ska rivas och materialet inventeras.
 • Digitalisering av internt lager och former för lagerhållning av använt byggmaterial och reservdelar ska testas.

Inom varje fallstudie kommer en klimatberäkning att genomföras i syfte att räkna på koldioxideffekterna av att tillämpa återbruk jämfört med ”business as usual”.

Kontakt

Är du leverantör av tjänster eller produkter relaterat till återbruk?
Tag kontakt med Susan Runsten, Business Region Göteborg.

Är du i bygg- och fastighetsbranschen och vill delta i Återbruk Väst som projektpart eller i en intressentgrupp?
Kontakta Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Följ oss i sociala medier via #återbrukväst
Följ oss
LinkedIn

Läs mer om Återbruk Väst

 


(Bild från Business Region Göteborg)