Arbetssätt och processer

För att skapa en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor krävs att de inblandade aktörerna utmanar befintlig praxis och börjar tänka och arbeta på nya sätt som i högre grad stöttar cirkularitet och återbruk, i stället för dagens linjära flöden av bygginteriörer och avfall.

Här kan du läsa mer om hur man möjliggöra återbruk och cirkularitet genom att arbeta med:

Läs mer om detta i rapporten Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar.

Se filmen om hur du kan arbeta för att minska byggsvinnet 

Återbruk Väst, en av Centrum för cirkulärt byggandes lokala samarbetspartner, har gjort en film som visar de konkreta stegen när man arbetar med återbruk.

(Du ser filmen bäst i helskärmsläge som du får genom att klicka på symbolen i nedre högra hörnet.)