ccbuild-logo-spin

Kustgatan 3

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Återbruk vid ombyggnad för Familjebostäder AB i Göteborg.  Återbruk med hög gestaltningsmässig nivå.

Vad har vi lärt oss?

Gestaltning med återbrukat material.

Vad har gått bra?

Processen och resultatet. 

Vad kan bli bättre?

Beskrivning av de återbrukade delarnas estetiska kvalitéer.

Positiva effekter

Att återbruk används som en faktor för hög kvalitet. 

Vad har kunnat återanvändas

Cirkulära material som använts

MARELD landskapsarkitekter


MARELD landskapsarkitekter

Ombyggnad

Göteborg

nov 2019 -


Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Kontaktperson

Cecilia Gärde

cecilia.garde@mareldlandskap.se