ccbuild-logo-spin

Historiska museet

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Samlokalisering och utvidgning av antal arbetsplatser med återbruk av befintlig utrustning samt ombyggnad och anpassning med hjälp av återbruk. 

Vad har vi lärt oss?

Att samordning av cirkulär projektering behöver tidsättas generöst. 

Vad har gått bra?

Projektet har mottagits mycket väl bland anställda på arbetsplatsen och har bidragits positivt till identiteten på arbetsplatsen.

Vad kan bli bättre?

Tidsuppskattningen och planering av moment kring de åtgärder som krävs vid återbruk kommer att kunna finjusteras i kommande projekt.

Positiva effekter

Vi uppnådde ett helt "nytt" kontor med återbruk som uppfyllde alla funktionskrav och samtidigt höll en hög gestaltningsnivå. 

Vad har kunnat återanvändas

I uppdraget har ingått en inventering av befintliga möbler med syftet att så långt det är möjligt behålla dessa, renovera och klä om vid behov för att tillsammans med väl valda nya tillägg blanda nytt och återbrukat till en sammanhållen material- och kulörpalett som även innefattar ytskikt på golv och väggar.

Cirkulära material som använts

AIX Arkitekter


AIX Arkitekter

Ombyggnad

Stockholm

jan 2012 - jan 2020


Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Kontaktperson

Anders Stjärna

anders.stjarna@aix.se