ccbuild-logo-spin

Reference projects

There are several good examples of re-use and circularity in the building and real estate sector. Do you have a reference project to show-case here? Contact us on ccbuild@ivl.se.

Reference projects are described in the language chosen by the associated organisation. This means that most of them are in Swedish.

Type of project
Regions
Circular strategies
Circular material
Project status
Sorting
Renovering av trägolv
Del 2: Uppföljning Burlövs kommun 9 år senare
Gustav Vasa kyrkas miljöhus
Del 1: Fallstudie golvrenovering Burlövs kommun.
Collegium Park- Golvrenovering under fastighetsrenovering
Kv Nöten 4 - återvinning av textilplattor
Vi på hörnet
Parkhuset, Solna Business Park
Vallastaden
Sköndalsvillan
Feelgood
Svävarterminalen och process för avyttring
Granit
Ebba Brahe skola
Återbruk i gestaltning av cykelrum i Kvartetten
Återbruk av golv i Bomhus Kyrka i Gävle
Återbruk av golv på plats Forbo Träningscenter
Återbruk av golv på plats Collegium Park, Falköping
Kv Styrpinnen 22
Kv Sparbössan, Engelbrektsplan
Ombyggnad Solna Campus kontor
Äldreboendet Sköndalsvillan
NCC-projekt - besparingar med Retursystem Byggpall
Hornsberg
Återbruk Elisedal
Svärdvägen
Project Indoor Energy
Castellums kontor i Örebro
Språkskrapan
Hamnen på Ringön
Fryksdalsbacken 12
Bålsta Resecentrum
ÅV100 - Sortering av schaktmassor direkt på arbetsplats
Tolered Brf Trettioett
KIKÅS - Återbruket - Skyltar
Förskolan Hoppet
Kasernen
Återbrukslokalen
Kromet
NÄL - ombyggnad OP kirurgi
Mölndalslyftet
Västerbergsskolan
Nya Kronan, Sundbyberg
Cirkulärt skyltprogram i samverkan med Wihlborgs
Kv Fabriken, kontor med återbrukat tegel
Stagnellska
Återbruket - Skylt
Kustgatan 3
Hoppet Fossilfri Förskola
Renovering och ombyggnad Storgatan
Nya Handelshögskolan i Göteborg
Corems återbrukskontor i Kista
Lokalanpassning
Fabriken
British Auto
Rivningsprojekt
Återvunnet trägolv - Stockholmsverken
Återvinning av Linoleumgolv
Återvinning av textilgolv
Återvinning av vinylgolv - IKEA Kungens Kurva
Hoppet - Backa kyrkogata 11
Stöd för offentliga fastighetsägare - Projekt Återbruk
Kunskapspaket arkitektur, konstruktion och materialval för minskad klimatpåverkan
Guide för klimateffektivt byggande
Kustgatan
Panncentralen, Markmyntsgatan
Kontorshotell EA Rosengrensgata
Solna station källsorteringsbyggnad, Miljöstation
Historiska museet, kontorslokaler
Nöten 5
Flugparken, Lindesberg
Humanisten
Kronan, Sundbyberg
Återbruk och LCA vid renovering av flerbostadshus
Cyklopet
Trikåfabriken - Hållbara kontorslokaler med själ och hjärta
Metoder i tidiga skeden för minskat materialsvinn inom byggsektorn
Sankt Olofsskolan
Återbruket, Skärholmen
Hotel Blique by Nobis
Portalen
Brick gym
Sjöstadsfabriken
Rivning / demontering M58
EkoOdlarnas butik - ett kubbhus
Kontorsinredning TIP
Återbruk av fasadtegel Ulriksbergsskolan
CAMPX by Volvo Group – Nytt kontor med återbruk i fokus
RISE, AWL – återbrukad inredning i nya kontorslokaler
Nyckelfärdigt kontor
Mellanvångskolan
Furutorpsparken
Kvarteret Hugin, Uppsala
Chalmersfastigheter, Campus Lindholmen
Återbrukslokalen, Vasakronan, Göteborg
Telia Company, Luleå
IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm
Selma Lagerlöfs center, Göteborg
Framtidens återvinningscentral, Stockholm
Vasakronan, Sundbyberg
LINK arkitekturs kontor, Stockholm
Länsförsäkringar Västerbotten
Ett Arkitekt Kontor, Kiruna
IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg