Verktyg

Här hittar du verktyg och stöd för att kunna genomföra byggprojekt som omfattar återbruk av byggprodukter.

Återbruk av byggprodukter i stor skala kräver samverkan mellan aktörer vid byggande och rivning. För att nå balans mellan utbud och efterfrågan krävs både att man vid ombyggnad och rivning lämnar vidare produkter av god kvalitet för användning i andra projekt, liksom att man vid ny- och ombyggnad köper in eller använder begagnade produkter.

Återbruk i byggprojekt kan man göra på flera olika sätt:

  • Köpa in begagnade produkter för användning vid ny- eller ombyggnad
  • Behålla/flytta produkter för fortsatt användning inom samma lokal efter ombyggnad
  • Lämna vidare högkvalitativa produkter till återförsäljare eller annan aktör för användning på annat håll

Nedan finns en förenklad bild av en lokalanpassningsprocess. Flera steg är särskilt viktiga för att nå ett ökat återbruk, till exempel att sätta mål som inkluderar återbruk, inventera och värdera befintligt material, skapa tid för demontering av högkvalitativa produkter före rivning, köpa in begagnade produkter och/eller lämna vidare produkter för återanvändning i andra projekt.

Ökat återbruk vid lokalanpassningar – en process i tio steg:

 

I korta drag, gör så här:

  • Utgå från det ni har. Om det behövs: flytta, rekonditionera, reparera och klä om.
  • Sälj/lämna vidare produkter av gott skick som inte är aktuella att behålla.
  • Köp begagnat. Om det behövs, rekonditionera, reparera och klä om.
  • I sista hand: komplettera med nyinköp.

Fler verktyg är på väg!

Centrum för cirkulärt byggande arbetar med att utveckla fler stödverktyg som underlättar återbruk och mer cirkulära produktflöden. Digitala verktyg för inventering och värdering av produkter är under utveckling, samt ett verktyg för att beräkna miljönytta med återbruk. Vi tar även fram kunskapsstöd, som mallar för avtal och förfrågningsunderlag som omfattar återbruk.