Verktyg för återbruk väntar på testanvändare

Centrum för cirkulärt byggande har skapat flera prototyper till verktyg som ska stödja ett ökat återbruk av byggprodukter. Nu är det dags att se till att de blir så bra som möjligt.

Alla som vill kan få testa ett verktyg för digital inventering och en marknadsplats för återbrukbara produkter, där deras kvalitetskriterier framgår. Det finns också möjlighet att hämta resultatrapporter som kan visa exempelvis potentiell klimatbesparing vid återbruk.

Verktygen får användas kostnadsfritt under tre månader. Den enda motprestationen som krävs är att delta i ett introduktionsseminarium och ge feedback efter testperioden.

Vid första seminariet, som hålls 6 maj i Stockholm, deltar de parter som har deltagit i utvecklingen av Centrum för cirkulärt byggande och berättar om hur de arbetar med återbruk. Övriga seminarier är kortare och hålls digitalt under maj månad.

Här kan du läsa mer om verktygen.

Här kan du anmäla dig till introduktionsseminarierna.