Välkommen på återbrukskonferens

Projektet Återbruk Väst har genomfört flera fallstudier med återbruk inom byggområdet i Västsverige. Den 4 februari 2021 sprider de sina resultat och kunskaper på en digital återbrukskonferens och berättar hur de arbetar framåt för att minska byggsvinnet.

Återbruk Väst arbetar med återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av befintliga materialresurser. Projektet är en del av Centrum för cirkulärt byggande och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och Business Region Göteborg.

Så lyckas vi med återbruk i bygg- och fastighetsbranschen är titeln på återbrukskonferensen den 4 februari. Den arrangeras av Återbruk Väst genom IVL Svenska Miljöinstitutet och Business Region Göteborg i samarbete med projektets parter.

Här är några av punkterna på programmet:

  • Erfarenheter från projekt med återbruksfokus – aktörer berättar.
  • Att implementera cirkulära materialflöden och återbruk, både i projekt och inom organisationer – aktörer berättar.
  • Klimatnyttan med återbruk – IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om den utvärdering som gjorts inom Återbruk Västs olika fallstudier.
  • Presentation av några lokala tjänsteleverantörer som erbjuder cirkulära tjänster eller produkter.

Läs mer om återbrukskonferensen och anmäl dig här.
Läs mer om Återbruk Väst här.