Tjänster

Genom Centrum för cirkulärt byggande kan du få kontakt med företag och organisationer som erbjuder tjänster kopplade till återbruk av byggmaterial och byggprodukter.
Några aktörer har redan anmält sig, men vi väntar på fler.

Vill ditt företag eller din organisation synas här?
Ladda ner detta dokument med instruktioner och anmälan.

 

Här hittar du olika typer av tjänster

Arkitektur och design för återbruk
Arkitekter, inredningsdesigner med flera

Rivning, demontering och byggnation
Entreprenörer, rivare, demonterare och hantverkare som arbetar med återbruk

Återbrukssamordning
Konsulter som erbjuder inventering och samordning inom återbruk

Övriga konsulttjänster
Installationskonsulter, miljökonsulter, hyresgästrepresentanter med fokus på återbruk

Återförsäljning
Aktörer som erbjuder produkter, material och tjänster som underlättar återbruk, exempelvis rekonditionering

Forskning och utveckling
Aktörer som driver utvecklingsprojekt kring återbruk

Övriga tjänster
Nätverk och plattformar som driver frågor kring återbruk