Testa stödverktyg för återbruk

Under det senaste året har Centrum för cirkulärt byggande utvecklats till en plattform för kunskapsspridning och samverkan för ökat återbruk i byggsektorn.

Vi har skapat flera prototyper till verktyg med syftet att stödja ett ökat återbruk, med sikte på att nå en industriell skala. Stödverktygen har fokus på interiöra byggprodukter, men kan även tillämpas på andra byggprodukter eller exempelvis möbler.

Verktygen kan användas både för att återbruka egna produkter och få tag på sådana från annat håll.

Dessa verktyg väntar på att bli testade

Vi söker dig som vill testa hur dessa verktyg fungerar och ge synpunkter på hur de kan bli bättre:

  • Ett inventeringsverktyg som underlättar digital inventering för återbruk i samband med ombyggnad eller rivning.
  • En produktplattform där information om återbrukbara byggprodukter dokumenteras och där man kan skapa och samlas kring återbruksprojekt, både inom den egna organisationen och tillsammans med andra aktörer i byggprocessen.
  • En marknadsplats där du kan lägga ut produkter till försäljning, söka efter återbrukbara produkter som är till salu och skapa ett urval av produkter som man vill använda i återbruksprojekt.
  • Kvalitetskriterier för återbrukbara produkter utifrån deras skick, funktion och tillgänglig produktinformation.
  • Resultatrapporter som visar återbrukade mängder och minskad klimatbelastning jämfört med nyinköp av motsvarande produkter.
  • Webbsidan ccbuild.se, en plattform för kunskapsspridning och samverkan med syfte att underlätta omställningen till ett arbetssätt som inkluderar återbruk av byggprodukter.

Testa kostnadsfritt

Vi vill bjuda in många att testa verktygen och bidra till den fortsatta utvecklingen inom området. Vi välkomnar därför dig som är intresserad av återbruk av byggprodukter att  testa dem kostnadsfritt och ge feedback till den fortsatta utvecklingen.

Genom att anmäla dig som testanvändare får du möjlighet att:

  • Effektivisera era lokalinventeringar när det gäller återbruk och dokumentera dem digitalt.
  • Skapa återbruksprojekt där produkter återbrukas internt, läggs ut till försäljning och kompletteras av produkter från andra organisationer.
  • Utvärdera återbrukets resultat i form av mängder, klimatbesparingar och kostnadseffekter.
  • Bidra till utvecklingen mot ett ökat återbruk inom byggsektorn.

Välkommen på seminarier då vi berättar mer

För att bli testanvändare anmäler du dig till ett introduktionsseminarium via Skype där vi presenterar verktygen, berättar hur testerna går till och vad som blir nästa steg för Centrum för cirkulärt byggande.

Skicka en intresseanmälan, så får du en inbjudan till de introduktionstillfällen som erbjuds hösten 2019.
Intresseanmälan för verktygstestare