Tempotävling om återbruksbygge i stål

Konserthuset i Stockholm ska ha en entré i återbrukat stål vid Arkitekturgalan den 19 mars. Det blir resultatet av ny sorts tävling för arkitekter. Centrum för cirkulärt byggande finns med i juryn.

Stålbyggnadsinstitutet och Sveriges Arkitekter har lanserat en ny typ av tävling för arkitekter, Steel Race Reuse – 72 timmar. Den pågår 21-24 januari och är, som namnet antyder, tempotävling med fokus på cirkulärt tänkande, men också med förväntningar på stor kreativitet och nya perspektiv.

Det vinnande bidraget ska tillverkas och fungera som entré till Arkitekturgalan 2019 som är 19 mars i Stockholms Konserthus vid Hötorget i Stockholm. Dessutom får de två eller tre bästa bidragen dela på 40 000 kronor.

Hoppas förlänga livet på fler produkter

I juryn för tävlingen finns bland andra Carina Loh Lindholm från Centrum för cirkulärt byggande.

− Jag hoppas att tävlingen ska sätta fokus på möjligheter med återbruk generellt, att den ska skapa fler idéer till hur man kan förlänga livet på olika typer av produkter innan de är uttjänta och ska gå vidare till materialåtervinning, säger hon.

– Med den här tävlingen vill vi uppmärksamma att stål är världens mest återvunna konstruktionsmaterial. Och vår förhoppning är att stålbyggarna i samarbete med arkitekter även kan göra stål till det mest återbrukade materialet, säger Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutets vd.

Helt ny typ av tävling

Tävlingen är öppen för arkitekter och studerande som är medlemmar i Sveriges Arkitekter. Vinnaren blir informerad senast under vecka 6, men det vinnande bidraget blir offentligt först i samband med att det uppförs inför Arkitekturgalan.

– Sveriges Arkitekter vill prova nya format för tävlingar. Den här kortmodellen, som bygger på en dansk förlaga, är spännande för att den kan nå nya målgrupper som tävlar. Stål är i sig självt ett återvinningsbart material och det är positivt att arrangören har höga miljöambitioner med tävlingen, säger Elisabet Elfström, landskapsarkitekt LAR/MSA och vice förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Läs mer om tävlingen på webbsidan för Sveriges Arkitekter.

En introduktionsfilm till tävlingen finns att se på webbsidan för Stålbyggnadsinstitutet.