”Tänk återbruk redan från start”

Kunskapen om hur man lyckas med återbruk sprids allt mer. Förvaltarforum, en mötesplats för alla som arbetar med förvaltning och drift av fastigheter, uppmärksammar studien som vi tidigare har berättat om här på Centrum för cirkulärt byggande.

I  artikeln intervjuas Johanna Andersson, projektledare på  IVL Svenska Miljöinstitutet, om de arbetssätt som kan öka återbruket vid lokalanpassningar.

– För att lyckas gäller det att alltid tänka återbruk som möjlighet redan från start. Därför bör man sätta igång med att inventera det som kan återbrukas redan när en befintlig hyresgäst säger upp sitt avtal, säger hon.

Här kan du läsa hela artikeln i Förvaltarforum.

Här kan du ladda ner rapporten Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar.