Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton växthusgaser

Att använda begagnat i stället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen i Sverige med 43 000 ton per år. Det visar det just avslutade projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor.

Projektet har räknat fram att man kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent om man satsar på återbruk vid renovering av kontor.

Åtta vanliga möbler och byggprodukter har ingått i studien: kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl, glaspartier, innerdörrar, takplattor samt golvplattor av textil.

Resultatet visar att det i Sverige går att varje år spara 1,3 miljarder kronor, minska avfallet med 25 000 ton och sänka koldioxidutsläppen med 43 000 ton genom att återbruka dessa produkter.

– Detta gäller även när vi räknar in kostnader för och utsläpp från transporter och rekonditionering, som byte av skrivbordsskivor eller omklädsel av stolar, säger projektledaren Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vad lönar sig mest att återbruka?

– Om vi väger samman alla tre sätten att spara är det viktigast att återbruka glaspartier, höj- och sänkbara skrivbord samt kontorsstolar, säger Åsa Stenmarck.

Här kan du läsa mer om projektet, samt hitta en lättläst sammanfattning och slutrapporten med alla detaljer.