Rivning, demontering och byggnation

Kålltorps Byggnads AB (Kålltorps Bygg)

Erbjuden tjänst: Klassiska byggarbeten. Det är i samverkansentreprenader som vi tillsammans uppnår störst värde, speciellt i frågor kring återbruk och nytänk.

Några genomförda projekt:
Världshuset:  Demontering av marmorgolv och marmorsocklar som sedan återmonterades.
Volvo VGHQ: Solskydd i aluminium som togs bort från Volvo PLA/PLB monterades upp på ett annat Volvoprojekt.
Arkaden: Demontering av kök, som återmonterades vid en mindre kontorsanpassning för Vasakronan på annan adress. Dörrar som skulle rivas sparades och renoverades, och återanvändes i projektet.

Kontakt: Dennis Fredin  Webbsida: www.kalltorpsbygg.se