”Räkna på återbruk och rädda världen en sak i taget”

De verktyg som Centrum för cirkulärt byggande har tagit fram testas nu av flera användare, bland annat i Uppsala. ”Som hållbarhetschef på ett fastighetsbolag är detta verktyg högintressant,” skriver Robin Rushdi Al-Sálehi på Uppsala kommuns industrihus, Ihus, i en krönika på webbsidan Förvaltarforum.

”Räkna på återbruk och rädda världen en sak i taget” – så lyder rubriken till texten, där Robin Rushdi Al-Sálehi beskriver hur han och medarbetaren Lukas Rehn rent praktiskt har arbetat med inventering av byggmaterial.

Enligt hans utvärdering går det mesta av det inventerade materialet att återbruka. Men han anser också att det finns saker som kan förbättras hos verktyget:

”Den potentiella besparingen av utsläpp och kronor vid återbruk enligt CCbuild är ganska försiktigt beräknade, men kan antas vara högre om man haft fullständiga siffror kring energiåtgång från produktionen, transport, spill i tillverkning, avfallshantering och så vidare.

Vi kan ana hur enorm påverkan, både resursmässigt och utsläppsmässigt, egentligen borde vara om det fanns fullständiga livscykelanalyser för alla produkter.”

Läs hela krönikan hos Förvaltarforum.