Produktbank

Produktbanken är en digital plattform där information om återbrukbara byggprodukter dokumenteras och struktureras så att deras återbrukspotential synliggörs. Här kan användare skapa och samlas kring återbruksprojekt, både inom den egna organisationen och tillsammans med andra aktörer i byggprocessen.

Genom inventeringsappen går det lätt och smidigt att lägga till produkter i produktbanken. Med hjälp av de framtagna kvalitetskriterierna kan de sedan bedömas utifrån skick, funktion och produktinformation. Detta gör det möjligt att få en överblick av vilka produkter som finns och hur de ska hanteras – exempelvis säljas på marknadsplatsen, lagras eller rekonditioneras.

Från produktbanken går det även att få ut sammanslagna data, som resultatrapporter som visar återbrukade mängder och minskad klimatbelastning jämfört med nyinköp av motsvarande produkter.

Produktbanken finns idag i en prototypversion för testanvändare och parter knutna till samverkans- och utvecklingsprojekt som drivs av Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild).