Övriga tjänster

Centrum för cirkulärt byggande

Erbjuden tjänst: Centrum för cirkulärt byggande är en plattform som syftar till att underlätta ett mer resurseffektivt byggande. Det sker genom att samverka, sprida kunskap om och utveckla en mer tillgänglig marknad för cirkulära produkter och tjänster.

Några genomförda projekt:
Driver en marknadsplats för byggmaterial och byggprodukter. Läs mer här.
Synliggör goda exempel om återbruk. Läs mer här.
Tillhandahåller verktyg och stöd för ökat återbruk. Läs mer här.

Kontakt: Carina Loh Lindholm  Webbsida: ccbuild.se

 

Kompanjonen Norden AB

Erbjuden tjänst: Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

Några genomförda projekt:
NCCs huvudkontor:
Inventering och förmedling av återbrukbara produkter i samband med rivning.
Förskolan Hoppet, Göteborg: Uppdrag att upphandla återbrukade produkter till fossilfria byggnation.
Utveckling  av stödverktyg och instruktioner för återbruk på industriell nivå inom Centrum för cirkulärt byggande.

Kontakt: Per Håkansson  Webbsida: www.kompanjonen.se

 

Reclaimd (Reclaimd Nordic AB)

Erbjuden tjänst: Återbrukskonsultation till fastighetsägare: Utbildning om återbruksmetodik och tillgängliga verktyg, inventering av lokaler inför rivning eller ombyggnad, återbrukssamordning i byggprojekt samt förmedling, upphandling och inköp av återbrukat material.

Några genomförda projekt:
Högsbo sjukhus,
 Göteborg. Inventering inför rivning och förmedling av 250 ton fasadtegel för återbruk. Klimatbesparing cirka 20 ton CO2. Uppdragsgivare: Västfastigheter.
Handelshögskolan, Göteborg. Inventering och återbrukssamordning inför rivning och nybyggnation. Uppdragsgivare: Akademiska Hus.
Utbildning i grundläggande återbrukskunskap, återbruksmetodik vid byggprojekt samt verktyg. Deltagare från Castellum, White Arkitekter, NCC, Fastighetskontoret i Göteborg med flera.

Kontakt: Anton Franker  Webbsida: www.reclaimd.se

 

Theory Into Practice

Erbjuden tjänst: Byggnadsarkitektur och design för återbruk och byggnation med lokala, biobaserade material. Varsam ombyggnation och renoveringar med återbruk. Medskapande design. Livscykelanalyser, bedömning av byggnaders klimatpåverkan, circularity assessment/material return, andel av material som återbrukas. Bilder och diagram av materialflöden, byggprocesser och klimatpåverkan.

Några genomförda projekt:
Ekoodlarnas butik
Building resilience – hållbara kretslopp på lokala villkor
Buildning Impact Zero Network – europeiskt samverkansprojekt för klimatneutralt byggande. TIP deltog genom ideella systerorganisationen AES.

Kontakt: Anna Sundman  Webbsida: www.theoryintopractice.se

 

Vägen ut! Fastighet & Snickeri

Erbjuden tjänst: Vi erbjuder socialt hållbara lösningar för ett hållbart Göteborg. Arbetar med småskalig rivning, demontering och flytt av delar, har ett snickeri där vi kan återbruka eller göra re-make. Vår affärsidé är att även återbruka människor och anställer bara personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Några genomförda projekt:
Frölunda Kulturhus:
Bygg/konstruktion av utemöbler samt återbruk av stolar till nytt grönt tak.

Kontakt: Gunilla Klingensjö  eller Sven Sun   Webbsida: vagenut.coop/foretag/fastighetsservice