Övriga konsulttjänster

Brukspecialisten AB

Erbjuden tjänst: Testat och CE-godkänt återvunnet fasadtegel för små till större nyproduktionsprojekt. Den återvunna stenen har en EPD som visar att man sparar cirka 1 ton CO2 per 30 kvadratmeter fasadyta. Fasadprojekteringar på äldre fasader för att ge en dokumenterad rapport om status. Testar äldre tegelsten för att se om den går att återanvända som ny godkänd fasadsten.

Några genomförda projekt:
Furutorpsparken, Helsingborg
Mellanvångskolan, Malmö

Kontakt: Daniel Lennhede   Webbsida: tegel.brukspecialisten.se

 

Kompanjonen Norden AB

Erbjuden tjänst: Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

Några genomförda projekt:
NCCs huvudkontor:
Inventering och förmedling av återbrukbara produkter i samband med rivning.
Förskolan Hoppet, Göteborg: Uppdrag att upphandla återbrukade produkter till fossilfria byggnation.
Utveckling  av stödverktyg och instruktioner för återbruk på industriell nivå inom Centrum för cirkulärt byggande.

Kontakt: Per Håkansson   Webbsida: www.kompanjonen.se

 

Reclaimd (Reclaimd Nordic AB)

Erbjuden tjänst: Återbrukskonsultation till fastighetsägare: Utbildning om återbruksmetodik och tillgängliga verktyg, inventering av lokaler inför rivning eller ombyggnad, återbrukssamordning i byggprojekt samt förmedling, upphandling och inköp av återbrukat material.

Några genomförda projekt:
Högsbo sjukhus,
 Göteborg. Inventering inför rivning och förmedling av 250 ton fasadtegel för återbruk. Klimatbesparing cirka 20 ton CO2. Uppdragsgivare: Västfastigheter.
Handelshögskolan, Göteborg. Inventering och återbrukssamordning inför rivning och nybyggnation. Uppdragsgivare: Akademiska Hus.
Utbildning i grundläggande återbrukskunskap, återbruksmetodik vid byggprojekt samt verktyg. Deltagare från Castellum, White Arkitekter, NCC, Fastighetskontoret i Göteborg med flera.

Kontakt: Anton Franker   Webbsida: www.reclaimd.se

 

Rotpartner AB

Erbjuden tjänst: Projektleder ombyggnationer samt samordnar parter för specifika projekt. Vid återbruk: lägger upp en strategi med inventering, logistiklösningar och praktiskt utförande. Tar fram rivnings- och demonteringsritningar, upphandlar entreprenör, samordnar projektering och produktion med vad som kan återbrukas.

Några genomförda projekt:
Älvporten, Göteborg: Projekt- och byggledning för Vasakronan med samordning av affärsmodeller och återbruk.
Storgatan 53, Göteborg: Projekteringsledning, byggledning och projektledning av lokaler för Vasakronan. Samordning och planering av demontering och återbruk.

Kontakt: Angelica Starke   Webbsida: rotpartner.se

 

Theory Into Practice

Erbjuden tjänst: Byggnadsarkitektur och design för återbruk och byggnation med lokala, biobaserade material. Varsam ombyggnation och renoveringar med återbruk. Medskapande design. Livscykelanalyser, bedömning av byggnaders klimatpåverkan, circularity assessment/material return, andel av material som återbrukas. Bilder och diagram av materialflöden, byggprocesser och klimatpåverkan.

Några genomförda projekt:
Ekoodlarnas butik
Building resilience – hållbara kretslopp på lokala villkor
Buildning Impact Zero Network – europeiskt samverkansprojekt för klimatneutralt byggande. TIP deltog genom ideella systerorganisationen AES.

Kontakt: Anna Sundman  Webbsida: www.theoryintopractice.se