Organisation

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utvecklas i samverkan med övriga parter i innovationsprojekt. Fram till september 2022 utvecklas CCBuild inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI) steg 3.

Historia

2015 initierades arbetet med CCBuild i projektet Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell med stöd från Vinnova (UDI steg 1), under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Våren 2017 fortsatte utvecklingen av CCBuild genom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala (UDI steg 2), som leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet och en styrgrupp med representanter från Vasakronan, Byggföretagen, Fabege, Kompanjonen och IVL.

Våren 2019 startades forskningsprojektet Återbruk Väst, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg och en styrgrupp med representanter från  Göteborgs Stad, Akademiska Hus, Västra Götalandsregionen, Castellum, Chalmersfastigheter, Klövern, Business Region Göteborg och IVL. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Stiftelsen IVL och projektets parter.

Hösten 2020 inleddes det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Centrum för cirkulärt byggande – samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden i bygg- och fastighetssektorn (UDI steg 3) som pågår till september 2022. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och en styrgrupp med representanter från IVL, Vasakronan, White Arkitekter, Byggföretagen, Fastighetsägarna, Borlänge Energi, Akademiska Hus och IVL.

Detta är CCBuilds nuvarande projektparter och finansiärer: