ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2020-12-17

Välkommen på återbrukskonferens


Projektet Återbruk Väst har genomfört flera fallstudier med återbruk inom byggområdet i Västsverige. Den 4 februari 2021 sprider de sina resultat och kunskaper på en digital återbrukskonferens och berättar hur de arbetar framåt för att minska byggsvinnet.

Återbruk Väst arbetar med återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av befintliga materialresurser. Projektet är en del av Centrum för cirkulärt byggande och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och Business Region Göteborg.

Så lyckas vi med återbruk i bygg- och fastighetsbranschen är titeln på återbrukskonferensen den 4 februari. Den arrangeras av Återbruk Väst genom IVL Svenska Miljöinstitutet och Business Region Göteborg i samarbete med projektets parter.

Här är några av punkterna på programmet:

  • Erfarenheter från projekt med återbruksfokus – aktörer berättar.
  • Att implementera cirkulära materialflöden och återbruk, både i projekt och inom organisationer – aktörer berättar.
  • Klimatnyttan med återbruk – IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om den utvärdering som gjorts inom Återbruk Västs olika fallstudier.
  • Presentation av några lokala tjänsteleverantörer som erbjuder cirkulära tjänster eller produkter.

Läs mer om återbrukskonferensen och anmäl dig här.
Läs mer om Återbruk Väst här.

Nyheter


Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen
Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen

2021-06-24

Tusentals återbruksuppdrag skulle årligen kunna efterfrågas om återbruksmarknaden var etablerad i Göteborgsregionen. En studie har tagit reda på vilken potential som finns. Välkommen på frukostseminarium 25 augusti, så får du veta mer!

Läs nyhet

Månadens möjliggörare - maj
Månadens möjliggörare - maj

2021-06-03

Grattis Dala återbyggdepå, ReclaimD och Akademiska Hus! Ni toppar maj månads lista när det gäller att inventera produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser. Månadens sammanlagda potentiella besparing tack vare CCBuilds produktbank är 135 ton koldioxidekvivalenter.

Läs nyhet

CCBuilds inventeringsapp finns på App Store och Google Play
CCBuilds inventeringsapp finns på App Store och Google Play

2021-05-19

Cirkulär materialhantering och ökat återbruk har blivit ännu enklare: nu går det att ladda ner CCBuilds nya app för inventering från både App Store och Google Play. Du hittar den genom att söka på CCBuild, helt enkelt.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 25 augusti 08:30

Frukostseminarium om återbrukets potential i Göteborgsregionen!

Läs mer

ons, 25 augusti 14:30

Användarträff - CCBuild produktbank, marknadsplats, inventeringsapp

Läs mer

tis, 31 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer