ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-03-14

Träffa CCBuild på mässan Nordbygg i april


Välkommen att möta CCBuild på Nordbygg, som hålls på Stockholmsmässan 26-29 april 2022. Samtidigt kan du träffa ännu fler specialister från IVL Svenska Miljöinstitutet, som kan hjälpa dig med allt från giftfritt, cirkulärt och klimatsmart byggande till EPD:er och upphandling av möbler.

Nordbygg lockar vartannat år runt 48 000 besökare från byggsektorn i Sverige och Europa.

IVL Svenska Miljöinstitutet, som koordinerar arbetet i CCBuild, arbetar tillsammans med företag, kommuner, organisationer och myndigheter för att utveckla lösningar som bidrar till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

CCBuild och IVL:s dotterbolag i gemensam monter 

I april finns IVL med dotterbolag på plats i en gemensam monter på Nordbygg där ni kan träffa experter inom cirkulärt och klimatsmart byggande. 

Tisdag 26 april: Basta och eBVD berättar om giftfritt byggande, hållbara materialval och digitala informationsflöden.

Onsdag 27 april: CCBuild berättar om utmaningar och lösningar för mer cirkulära materialflöden och ökat återbruk. Ni kan bekanta er med CCBuilds digitala plattform, skapa eget testkonto och se hur CCBuild kan stötta er för att nå mer cirkulära produktflöden.

Torsdag 28 april: Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM, ger en demonstration av verktyget och berättar hur ert företag kan arbeta med att beräkna klimatpåverkan från era byggprojekt. EPD International berättar om EPD- och PCR-processen, omställningen till digitaliserade EPD:er i xml-format samt den nya plattformen EPD portal.

Fredag 29 april: Möbelfakta, ett referenssystem med krav på kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor, berättar om hållbar upphandling av möbler.

Flera föredrag om Centrum för cirkulärt byggande

Onsdag 27 april kl 14.30 kan ni ta del av ett föredrag med titeln Samverkan för ett ökat cirkulärt byggande och cirkulära glasflöden. Det handlar om erfarenheter och fallstudier inom CCBuild, till exempel ett projekt om cirkulära flöden av glas i byggsektorn.

Torsdag 28 april kl 10 talar Sandra Moberg och Carina Loh Lindholm från IVL Svenska Miljöinstitutet under rubriken Hur når glas- och metallentreprenörer cirkulära materialflöden? Det handlar om hur marknaden för cirkulära produkter och tjänster behöver utvecklas, något de har arbetat med i ett projekt tillsammans med Glasbranschföreningen.

Här kan du läsa mer om Nordbygg. Välkommen till monter EH:03C!

Nyheter


Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg
Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg

2023-05-08

44 nya bostäder och 99 renoverade lägenheter blev resultatet från pilotprojektet på Kustgatan. Nya lösningar och befintligt material har använts på nya sätt: sten från fasaden blev möbler på innergården, solceller på taket och en lägenhet är helt inredd med återbrukat materia.

Läs nyhet

Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk
Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk

2023-04-19

Nu startar ett nytt projekt med fokus på återbruksprojektering. Tanken är att återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt. CCBuild bidrar genom att delta i projektets referensgrupp.

Läs nyhet

Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar

2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 07 juni 14:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tis, 13 juni 15:00

Användarträff för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Inventeringsapp, Marknadsplats

Läs mer

tis, 20 juni 10:30

Arbetsgrupp - cirkulär projektering

Läs mer