ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-11-19

Träff med tips om hur man jobbar med befintliga resurser


Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Nu har träff nummer två hållits, med rubriken Att utgå från befintliga resurser.

Åsa Bergqvist och hennes kollegor på EBAB berättade hur de arbetar med inventering – både när det gäller hänsyn till både farligt avfall och möjlighet till återbruk.

Sedan drygt ett år finns det krav på att byggherren förutom miljöinventering också ska genomföra materialinventering med hänsyn till återbruk och återvinning i projekt som kräver bygglov eller rivningslov.

– Detta har gett oss mer förfrågningar och ökade möjligheter att även erbjuda återbruksinventeringar till våra kunder utöver miljöinventering, säger Åsa Bergqvist.

Övergripande inventering en bra start vid stora projekt

Karin Hedén, White Arkitekter, delade med sig av erfarenheter från uppdraget som återbrukssamordnare på Vasakronans rivningsprojekt Kromet i Göteborg. 

– I ett så här stort projekt var det en bra lösning att genomföra en första mer övergripande återbruksinventering för att komma igång. Sen har vi ökat detaljeringsgraden efter hand.

En avancerad checklista har tagits fram för projektet, där bland annat demonterbarhet, klimatavtryck och ekonomi har bedömts och fått ett sammanvägt betyg. (Se rapporten: Checklista potential för återbruk.)

Börja med passiva installationsprodukter

Installationsprodukter har enligt Bengt Dahlgrens en dold återbrukspotential. Philip Eerola berättade om flera olika installationsprodukter som är lämpliga för återbruk.

– Ett generellt tips: Börja med att återbruka passiva installationsprodukter, det vill säga de som inte har några aktiva komponenter, som kabelstegar, elskåp, tvättställ med mera.

Viktiga aspekter för att gå från linjär till cirkulär process

Arbetet inom CCBuild har gett många erfarenheter och insikter kring arbetet med återbruk. Johanna Andersson från IVL, ansvarig för nätverket inom CCBuild, lyfte vikten av att få till en förändrad process om ett ökat återbruk ska vara möjligt.

Dessa aspekter är viktiga i en förändrad process:

  • Tidiga och tydliga mål och krav
  • Tidig materialinventering som ger underlag för beslut om återbruk
  • Tid, budget och plats - lager och logistik
  • Nya samarbeten, roller och aktörer

Hon tipsade även om att det finns många bra guider, rapporter och beskrivningar på Kunskapsbanken på CCBuilds webbsida.

Tips för att komma igång

Avslutningsvis gav CCBuilds koordinator Carina Loh Lindholm tips på hur CCBuilds samarbetspartner kan komma i gång att arbeta med CCBuilds digitala återbruksstöd:

  • Testa CCBuilds digitala tjänster
  • Ge feedback
  • Samutveckla CCBuild - så det passar era behov
  • Delta på användarträffar för superusers
  • Kontakta oss om behov av riktad utbildning för er organisation

Se en inspelning och kom med på träffar i vår

Samarbetspartner i CCBuild hittar en inspelning från denna nätverksträff på CCBuilds gemensamma Teamsyta.

Våren 2022 ordnas två ytterligare träffar inom satsningen Kunskapsbygget. Den 17 mars är rubriken Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande. I maj är det dags för nästa träff, då är rubriken  Hur påverkar nuvarande lagstiftning återbruk? Läs mer på sidan Kunskapsbygget

Nyheter


Centrum för cirkulärt byggande får priset som Årets cirkulära initiativ
Centrum för cirkulärt byggande får priset som Årets cirkulära initiativ

2021-12-01

CCBuild fick priset som Årets cirkulära initiativ vid Återvinningsgalan! ”Med ambitionen att vara sin sektors gemensamma arena och marknadsplats, och föra in cirkularitet och återbruk i stor skala inom ett område där det verkligen behövs, är årets vinnare en mycket värdig sådan."

Läs nyhet

Ännu fler aktörer ansluter till CCBuild
Ännu fler aktörer ansluter till CCBuild

2021-11-30

Centrum för cirkulärt byggande har ett stort nätverk. Och det fortsätter att växa. Sedan september har nio nya aktörer valt att ansluta som associerade parter, så nu är totalt runt 70 organisationer med. 

Läs nyhet

Nyfiken på CCBuild?
Nyfiken på CCBuild?

2021-11-19

Är du nyfiken på vad vi gör inom Centrum för cirkulärt byggande? Vill du veta hur du och ditt företag eller din organisation kan ansluta er som samarbetspartner? Välkommen till en digital informationsträff den 10 december.

Läs nyhet


Kalendarium


fre, 03 december 09:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer

mån, 06 december 08:00

Välkommen till frukostmöte på Dala återbyggdepå

Läs mer

fre, 10 december 09:00

Informationsmöte: CCBuildnätverket och CCBuilds digitala plattform

Läs mer