ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-03-30

Träff gav tips på hur man jobbar med cirkulära upphandlingskrav


Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Nu har träff nummer tre hållits, med rubriken Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande.

Anna Bernstad, Malmö Stad, berättade om hur de arbetar med cirkulära upphandlingskrav och gav en övergripande bild av upphandling av entreprenader och förvaltning. Hon tog även upp när i processen det är relevant att ställa cirkulära krav och beskrev i detalj krav på tekniska konsulter och återbruksstöd.

Modigt ledarskap behövs

Annika Fernlund från P Malmö berättade om erfarenheter om upphandling av återbruk kopplat till projektet Hyllie Äng – parkeringshus med återbrukad fasad (finns under namnet Cyklopet bland CCBuilds referensprojekt). Några av deras lärdomar:

  • Alla aktörer var positiva, men många måste prioritera annat som inte är lika tidskrävande.
  • En ekonomisk aspekt är hur man säkerställer kalkylen i tidiga skeden inför investeringsbeslut.
  • En tidsaspekt är hur man säkerställer tidplan för leveranser och exempelvis information inför bygglov.
  • För att lyckas krävs modigt ledarskap!

Ramavtal innebär både möjlighet och risk

Frida Torbäck från Göteborgs stad berättade om erfarenheter att arbeta med cirkulära krav i ramavtal. Göteborgs stad har hittills arbetat in cirkulära kravställningar i ramavtal med miljökonsulter och arkitekter.

Detta är några av deras generella slutsatser:

  • Dialog med marknaden är viktigare än specifika krav i ramavtalen
  • Medvetenhet och kunskap behövs hos upphandlare och projektledare för enskilda projekt
  • Ramavtal öppnar möjligheter men riskerar också att låsa marknader
  • Viktigt med dialog med både marknad och beställare under både upphandling och avtalstid

Nätverksträffen avslutades med en kortare workshop där deltagarna fick dela med sig av egna erfarenheter från upphandling av återbruk.

Se en inspelning och kom med på nästa träff

Samarbetspartner i CCBuild hittar en inspelning från denna nätverksträff på CCBuilds gemensamma Teamsyta.

Den 17 maj är det dags för nästa träff inom satsningen Kunskapsbygget. Då är rubriken Hur påverkar nuvarande lagstiftning återbruk? Läs mer på sidan Kunskapsbygget.

Nyheter


Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar

2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Läs nyhet

Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet
Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet

2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Läs nyhet

Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster
Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster

2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

Läs nyhet


Kalendarium


tis, 21 mars 09:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

ons, 22 mars 09:00

Cirkulära glasflöden - inspiration och coachning

Läs mer

ons, 22 mars 08:00

Grundkurs Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer