ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-03-30

Träff gav tips på hur man jobbar med cirkulära upphandlingskrav


Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Nu har träff nummer tre hållits, med rubriken Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande.

Anna Bernstad, Malmö Stad, berättade om hur de arbetar med cirkulära upphandlingskrav och gav en övergripande bild av upphandling av entreprenader och förvaltning. Hon tog även upp när i processen det är relevant att ställa cirkulära krav och beskrev i detalj krav på tekniska konsulter och återbruksstöd.

Modigt ledarskap behövs

Annika Fernlund från P Malmö berättade om erfarenheter om upphandling av återbruk kopplat till projektet Hyllie Äng – parkeringshus med återbrukad fasad (finns under namnet Cyklopet bland CCBuilds referensprojekt). Några av deras lärdomar:

  • Alla aktörer var positiva, men många måste prioritera annat som inte är lika tidskrävande.
  • En ekonomisk aspekt är hur man säkerställer kalkylen i tidiga skeden inför investeringsbeslut.
  • En tidsaspekt är hur man säkerställer tidplan för leveranser och exempelvis information inför bygglov.
  • För att lyckas krävs modigt ledarskap!

Ramavtal innebär både möjlighet och risk

Frida Torbäck från Göteborgs stad berättade om erfarenheter att arbeta med cirkulära krav i ramavtal. Göteborgs stad har hittills arbetat in cirkulära kravställningar i ramavtal med miljökonsulter och arkitekter.

Detta är några av deras generella slutsatser:

  • Dialog med marknaden är viktigare än specifika krav i ramavtalen
  • Medvetenhet och kunskap behövs hos upphandlare och projektledare för enskilda projekt
  • Ramavtal öppnar möjligheter men riskerar också att låsa marknader
  • Viktigt med dialog med både marknad och beställare under både upphandling och avtalstid

Nätverksträffen avslutades med en kortare workshop där deltagarna fick dela med sig av egna erfarenheter från upphandling av återbruk.

Se en inspelning och kom med på nästa träff

Samarbetspartner i CCBuild hittar en inspelning från denna nätverksträff på CCBuilds gemensamma Teamsyta.

Den 17 maj är det dags för nästa träff inom satsningen Kunskapsbygget. Då är rubriken Hur påverkar nuvarande lagstiftning återbruk? Läs mer på sidan Kunskapsbygget.

Nyheter


Ett handslag ska öka de cirkulära lösningarna i Göteborgs fastighetsvärld
Ett handslag ska öka de cirkulära lösningarna i Göteborgs fastighetsvärld

2022-06-14

Ett handslag mellan nästan 40 fastighetsägare ska bidra till att återbruk och andra cirkulära lösningar ökar markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Staden och fastighetsbranschen tar ett nytt grepp för att höja tempot i omställningen till fossilfrihet.

Läs nyhet

Ännu fler aktörer har kommit med i CCBuild – nu siktar vi på 200!
Ännu fler aktörer har kommit med i CCBuild – nu siktar vi på 200!

2022-06-13

Den senaste tiden har nio nya aktörer valt att bli samarbetspartner i CCBuild. Nu är vi en bra bit över 100 organisationer som samarbetar för cirkulärt byggande. Dags att sikta ännu högre, att bli 200! Intresset är stort, det ser vi på att vi nu har passerat 2 000 följare på LinkedIn.

Läs nyhet

Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk
Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk

2022-05-05

CCBuild och White Arkitekter lanserar en ny lösning som överför återbrukbara produkter och resurser till CCBuilds produktbank och marknadsplats – helt automatiskt. Detta görs via tjänsten White ReCapture, där information från en byggnads 3D-modell kopplas direkt till CCBuild. 

Läs nyhet


Kalendarium


mån, 29 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer

tis, 30 augusti 14:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer

tor, 01 september 13:00

Äntligen dags för fysiska nätverksträffar inom CCBuild – vi ses i Malmö

Läs mer