ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-04-19

Stora värden finns i CCBuilds produktbank


31 miljoner kronor – så stort är värdet av de produkter som har inventerats i CCBuilds produktbank hittills under 2022.

Det är samarbetsparterna i CCBuild som har utfört dessa inventeringar för att digitalisera byggvaror, interiördelar och möbler som finns i förråd eller blir tillgängliga i samband med ombyggnation eller rivning.

Genom att materialet registreras i produktbanken blir varorna lätt överblickbara och sökbara för den som behöver dem till byggprojekt. Den som använder produktbanken väljer själv om man vill dela informationen med andra genom att publicera materialet på CCBuilds marknadsplats eller om man endast vill synliggöra det för inbjudna användare.

Mycket mer kan säljas på marknadsplatsen

Chansen att de inventerade varorna återbrukas ökar ju tidigare man synliggör materialet för fler intressenter. Just nu är det bara en fjärdedel av de inventerade mängderna som också läggs ut på marknadsplats.

– Vi hoppas att detta ökar över tid, vi vet att många varor som står i egna ”bra att ha”-lager faktiskt aldrig kommer till användning, säger Carina Loh Lindholm, koordinator för CCBuild.

Många outnyttjade skatter

Genom CCBuilds värdeanalys kan produktbankens användare få stöd i att bedöma värdet på de inventerade resurserna. Värdeanalysen visar potentiell klimatbesparing vid återbruk (mätt i koldioxidekvivalenter), mängder (kilo) samt det ekonomiska värdet (kronor). Värdeanalysen kan ligga till grund både för beslut om återbruk och för uppföljning av uppnådda resultat.

– Produktbanken rymmer många skatter, men fler måste se till att de inte förblir outnyttjade. I dagsläget finns höga värden i stora mängder inom exempelvis de tre kategorierna fönster, dörrar samt inredning och möbler, säger Carina Loh Lindholm.

Läs mer om CCBuilds digitala tjänster

Besök CCBuilds marknadsplats

Läs mer om metoden för värdeanalys

Läs mer i denna artikel: Verktygen för att beräkna klimatpåverkan och värdet av återbruk har blivit ännu bättre

 

(Bilden visar skåp och inredning som Dala återbyggdepå har publicerat på CCBuilds marknadsplats.)

Nyheter


Nu finns klimatdata för fler byggprodukter – allt från stomme till utemöbler
Nu finns klimatdata för fler byggprodukter – allt från stomme till utemöbler

2022-09-21

CCBuilds verktyg för att beräkna värdet av återbruk, exempelvis klimatbesparingen, har uppdaterats så att det nu finns klimatdata för 350 produkter. Det finns också nya produktkategorier för att inventera återbrukbara produkter.

Läs nyhet

Äntligen fysiska nätverksträffar inom CCBuild
Äntligen fysiska nätverksträffar inom CCBuild

2022-09-09

Efter ett par år av främst digitala möten är det äntligen dags för alla som deltar i Centrum för cirkulärt byggande att träffas i verkligheten. Två nätverksträffar har hunnit hållas, i Malmö och Göteborg i början av september. Den 20 september är det dags i Stockholm.

Läs nyhet

Både stora och små vill vara med i CCBuild
Både stora och små vill vara med i CCBuild

2022-09-08

Centrum för cirkulärt byggande fortsätter att växa. Sedan början av sommaren har åtta nya aktörer valt att bli samarbetspartner – allt från ett mindre rivningsbolag till ett par stora internationella koncerner.

Läs nyhet


Kalendarium


fre, 30 september 10:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer

ons, 05 oktober 14:00

Öka återbruket med stöd av kommunala processer och upphandling

Läs mer

fre, 07 oktober 07:30

Vad händer när byggbranschens råvaror tar slut?

Läs mer