ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-04-19

Stora värden finns i CCBuilds produktbank


31 miljoner kronor – så stort är värdet av de produkter som har inventerats i CCBuilds produktbank hittills under 2022.

Det är samarbetsparterna i CCBuild som har utfört dessa inventeringar för att digitalisera byggvaror, interiördelar och möbler som finns i förråd eller blir tillgängliga i samband med ombyggnation eller rivning.

Genom att materialet registreras i produktbanken blir varorna lätt överblickbara och sökbara för den som behöver dem till byggprojekt. Den som använder produktbanken väljer själv om man vill dela informationen med andra genom att publicera materialet på CCBuilds marknadsplats eller om man endast vill synliggöra det för inbjudna användare.

Mycket mer kan säljas på marknadsplatsen

Chansen att de inventerade varorna återbrukas ökar ju tidigare man synliggör materialet för fler intressenter. Just nu är det bara en fjärdedel av de inventerade mängderna som också läggs ut på marknadsplats.

– Vi hoppas att detta ökar över tid, vi vet att många varor som står i egna ”bra att ha”-lager faktiskt aldrig kommer till användning, säger Carina Loh Lindholm, koordinator för CCBuild.

Många outnyttjade skatter

Genom CCBuilds värdeanalys kan produktbankens användare få stöd i att bedöma värdet på de inventerade resurserna. Värdeanalysen visar potentiell klimatbesparing vid återbruk (mätt i koldioxidekvivalenter), mängder (kilo) samt det ekonomiska värdet (kronor). Värdeanalysen kan ligga till grund både för beslut om återbruk och för uppföljning av uppnådda resultat.

– Produktbanken rymmer många skatter, men fler måste se till att de inte förblir outnyttjade. I dagsläget finns höga värden i stora mängder inom exempelvis de tre kategorierna fönster, dörrar samt inredning och möbler, säger Carina Loh Lindholm.

Läs mer om CCBuilds digitala tjänster

Besök CCBuilds marknadsplats

Läs mer om metoden för värdeanalys

Läs mer i denna artikel: Verktygen för att beräkna klimatpåverkan och värdet av återbruk har blivit ännu bättre

 

(Bilden visar skåp och inredning som Dala återbyggdepå har publicerat på CCBuilds marknadsplats.)

Nyheter


Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet
Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet

2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Läs nyhet

Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster
Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster

2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

Läs nyhet

CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!

2022-12-20

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 08 februari 09:00

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med kontroll på farliga ämnen

Läs mer

tor, 09 februari 08:00

Hur får vi som entreprenörer till våra ambitioner om återbruk i praktiken?

Läs mer

mån, 13 februari 09:00

CCBuild North Swdn - Kick off

Läs mer