ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2020-04-21

Siffror på gång som visar återbrukets klimateffekt


Återbruk är bra för klimatet. Eller? Kanske äts klimateffekten upp av transporter, rekonditionering eller att driften av återbrukade produkter kräver mer energi?
Den saken undersöker ett projekt just nu. De preliminära resultaten bådar gott.

De primära klimateffekterna av återbruk – då man undviker nytillverkning och avfallshantering – är att utsläppen av växthusgaser minskar. Återbruk Väst undersöker nu de sekundära klimateffekterna, det vill säga risker med återbruk som man inte brukar ta med i kalkylen. Det är IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med miljöförvaltningen i Göteborgs stad och Gothenburg Climate Partnership (ett samarbete som leds av Business Region Göteborg) som genomför beräkningarna.

– Deltagarna vid en workshop fick göra en riskbedömning inom sina egna återbruksprojekt, berättar projektledaren Hanna Gerhardsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sekundära klimateffekter för två områden

I projektet har man räknat på två grupper av sekundära klimateffekter:

  • Drifteffekter av återbruket, som ökad användning av el, värme och vatten
  • Andra aspekter som följer med återbruk: transporter, rekonditionering och lagerhållning

– De klimateffekter man får fram beror på vilka metoder man använder. Vi har utgått från Greenhouse Gas Protocol och deras projektstandard. När det gäller energianvändning vid drift har vi utgått från ett marginalperspektiv, som tittar på vilken energiproduktion som påverkas när efterfrågan förändras, säger Hanna Gerhardsson.

De slutliga resultaten kommer i höst, men redan nu går det att redovisa några slutsatser.

Viktigt att väga in återbrukets drifteffekter

Belysning: Om man har belysning som inte är LED är det bästa ur klimatsynpunkt att återbruka armaturen och uppgradera ljuskällan till LED. Om det är omöjligt är det bättre att köpa in nya armaturer med LED.

Toaletter: Om man har toaletter som inte är snålspolande, är det bästa ur klimatsynpunkt att uppgradera dem eller byta ut dem mot snålspolande toaletter.

Fönster och dörrar: Eftersom fjärrvärmesystemet skiljer sig mycket mellan olika kommuner går det inte att säga något om påverkan på energisystemet utan att känna till de lokala förutsättningarna.

– Vi blev överraskade av att drifteffekterna spelar så stor roll och att de kan äta upp återbrukets klimatbesparing. Det är viktigt att tänka på detta vid återbruk av produkter som kräver el, värme eller vatten i driftskedet.

Klimatbesparing trots transporter och rekonditionering

Transporter: Inte ens om man transporterar återbrukade produkter så långt som från Sverige till Kina äter detta upp återbrukets klimatbesparing.

Rekonditionering: Även om man skulle bli tvungen att byta ut stora delar av produkten ger återbruket en klimatbesparing.

– Kort sagt: Klimatpåverkan från tillverkning och utvinning av material är så hög att återbruk generellt är positivt, även om det innebär en ökad klimatpåverkan från transporter och rekonditionering, summerar Hanna Gerhardsson.

Nyheter


Månadens möjliggörare
Månadens möjliggörare

2021-04-01

Grattis Brukspecialisten, Dala Återbyggdepå och Akademiska Hus! Ni har vunnit topp-placeringar i ”månadens möjliggörare”!

Läs nyhet

CCBuild-nätverket fortsätter växa
CCBuild-nätverket fortsätter växa

2021-03-29

Från våren 2021 är fler aktörer välkomna att ansluta sig till CCBuild-samarbetet som associerad partner. Målet är att vara branschens gemensamma arena som stödjer mer cirkulärt byggande. Nu välkomnar vi fem nya associerade partner.

Läs nyhet

Välkommen till CCBuilds nya webbsida
Välkommen till CCBuilds nya webbsida

2021-03-22

Centrum för cirkulärt byggande växer – på många sätt. Förutom flera nya partner har vi också utökat våra digitala tjänster. Och nu hänger allt ihop på ett bättre sätt tack vare vår nya webbsida.

Läs nyhet


Kalendarium


mån, 12 april 09:00

Ett steg mot ökat återbruk i Sydostregionen

Läs mer

ons, 21 april 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer

tor, 22 april 14:00

Introduktionsträff CCBuild-nätverket 22 april

Läs mer