ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-10-14

Samarbeten med Basta och Prodikt ökar räckvidden för CCBuilds marknadsplats


CCBuild har inlett två nya digitala samarbeten: nu kan man nå varor på marknadsplatsen även via de båda branschaktörerna Basta och Prodikt. Det här betyder att publiceringar på CCBuilds marknadsplats får bredare spridning och når fler intressenter.

Basta är ett oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Prodikt är en digital hållbarhetsplattform där arkitekter, teknikkonsulter, tillverkare, fastighetsägare och byggföretag kan samarbeta genom hela byggprocessen.

De nya samarbetena bygger på att varor på CCBuilds marknadsplats läses in via API, Application Programming Interface, som fungerar som en bro mellan systemen. Därför når man dem nu även från Bastas loggbokstjänst och Prodikts plattform.

Artiklar läggs direkt i loggboken

Bastas loggbokstjänst har uppdaterats så att användarna kan lägga till artiklar i sina loggböcker direkt från CCBuilds marknadsplats. På så sätt blir det enklare att lägga till återbrukade byggvaror – ett steg mot ett mer cirkulärt byggande.  Användare som har interna marknadsplatser på CCBuild når även dessa, medan samtliga användare når publika publiceringar på CCBuilds marknadsplats via loggboken. 

– Dessa samarbeten innebär att vi tillsammans tar ytterligare kliv mot mer storskaligt återbruk, säger CCBuilds koordinator Carina Loh Lindholm, som också är verksam inom Basta.

Hållbarhetsdata och klimatpåverkan av transporter

När produkterna på CCBuilds marknadsplats blir tillgängliga på Prodikt får de egna produktkort med specifika hållbarhetsdata. Prodikt kopplar dessutom samman produktens geografiska placering och det aktuella byggprojektet för att beräkna transportens klimatpåverkan.

– Genom att koppla samman plattformarna ökar vi både tillgängligheten på och efterfrågan av cirkulära produkter. Tack vare att CCBuilds produkter blir tillgängliga på Prodikt kan samtliga i branschen tillämpa tillgängliga återbrukade produkter i sina projektanalyser, kommenterar Rasmus Ekberg på Prodikt.

Vill du veta mer?

Alla samarbetspartner i CCBuild är välkomna till användarträff den 25 oktober kl 14:30, då det blir en visning av hur integrationen med CCBuild ser ut i Basta respektive Prodikt. Anmälan till ccbuild@ivl.se.  

Läs mer om Bastas loggbokstjänst här. 

Läs mer om Prodikt här. 

Besök CCBuilds marknadsplats.

Nyheter


Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar

2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Läs nyhet

Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet
Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet

2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Läs nyhet

Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster
Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster

2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

Läs nyhet


Kalendarium


tis, 21 mars 09:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

ons, 22 mars 09:00

Cirkulära glasflöden - inspiration och coachning

Läs mer

ons, 22 mars 08:00

Grundkurs Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer