ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-02-07

Så är det att arbeta med CCBuilds digitala verktyg – en användare berättar


Hur fungerar CCBuilds digitala verktyg i praktiken?
Vi frågade Sally Johansson, miljökonsult hos CCBuild-parten Liljemark Consulting, som har använt CCBuilds verktyg i inventeringsprojekt.

Sally Johansson, Liljemarks ConsultingLiljemark Consulting har använt de digitala verktygen för att återbruksinventera två byggnader som ska rivas. Det handlar om utrymmen för kontor och industri med en area på 10 000 respektive 4 500 kvadratmeter.

– Vår beställare ville veta vilka delar av byggnaderna man tjänar mest på att återbruka, både när det gäller klimatbesparing och vad som är praktiskt genomförbart. Detta var ett första steg för att få ett beslutsunderlag, berättar Sally Johansson.

Inventeringen omfattade hela byggnaderna, även stomme, betong och tegel.

Snabbare på datorn än i telefonen

– Jag började med att använda inventeringsappen i telefonen, tog bilder och lade in text – men det var tidskrävande! Det var så stora ytor och jag skulle kolla på allt.

Sally Johansson har gjort miljöinventeringar i många år och är van att använda kamera och anteckna på pappersritningar. Därför gick hon över till den metoden och lade sedan in i CCBuilds produktbank via datorn.

– Det var väldigt smidigt att lägga in bilderna och skriva texten där, det går snabbare att skriva på datorn än i mobilen.

”Väldigt bra beräkning av klimatbesparing”

En sak som Sally Johansson är påtagligt nöjd med är produktbankens beräkning av återbrukets klimatbesparing.

– När jag lade in antalet kvadratmeter PVC-golv fick jag genast klimatbesparingen för just det – det var väldigt bra! Jag har testat annan app, där fick man själv räkna om från kilo golv. I CCBuilds verktyg var omräkningen redan klar.

Efter inventeringen kunde hon presentera totalt klimatvärde för beställaren, men också vad till exempel fönstren gav.

– Tanken är att beställaren ska kunna avgöra vilka delar de vill återbruka, då är det bra att ha ett detaljerat värde om exempelvis fönstren. Sedan kan man lägga ut det på marknadsplatsen.

Vissa saker kan förbättras

Hon uppskattar att verktygen är integrerade och tycker att marknadsplatsen är smidig när man har gjort återbruksinventeringen, men att vissa detaljer kan behöva förbättras.

– Jag skulle vilja ha en sökfunktion för produktkategorierna, exempelvis fönster, det är inte självklart att hitta rätt i rullisten.

Eftersom verktygen vidareutvecklas i samarbete med CCBuilds parter är den typen av feedback värdefull i det fortsätta arbetet.

Viktigt att inte återbruka farliga material

Sally Johansson betonar att det är viktigt att göra en miljöinventering parallellt med återbruksinventeringen, för att undvika risken att återbruka farligt avfall.

– Det skulle säkert gå att komplettera CCBuilds verktyg med det, exempelvis en ritning där man lägger in farliga material.

Och hon påtalar att det är bra att göra återbruksinventeringen i ett tidigt skede.

– Om man väntar tills man ska söka rivningslov har man inte tid att hitta återanvändare.

Återbruk av betong ger stor klimatvinst

Vad blev då resultatet av denna inventering?

– Det visade sig att betongen i den ena byggnaden stod för 60 procent av den potentiella klimatbesparingen. Men mycket av byggmaterialet har ännu inte värden i CCBuilds verktyg, så det kan finnas mer potential än vi kan se just nu.

Betongen kan kanske återbrukas i de stora utomhustrappor som planeras.

– Det vore en stor klimatbesparing att kunna lagra och återanvända på plats, säger Sally Johansson, som ser ett självklart nästa steg efter återbruksinventeringen:

– Jag ska försöka påverka min beställare att lägga ut så mycket som möjligt på CCBuilds marknadsplats så att andra kan återbruka produkterna.

 

Här kan du läsa mer om hur du använder CCBuilds digitala verktyg.

Nyheter


Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg
Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg

2023-05-08

44 nya bostäder och 99 renoverade lägenheter blev resultatet från pilotprojektet på Kustgatan. Nya lösningar och befintligt material har använts på nya sätt: sten från fasaden blev möbler på innergården, solceller på taket och en lägenhet är helt inredd med återbrukat materia.

Läs nyhet

Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk
Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk

2023-04-19

Nu startar ett nytt projekt med fokus på återbruksprojektering. Tanken är att återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt. CCBuild bidrar genom att delta i projektets referensgrupp.

Läs nyhet

Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar

2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 07 juni 14:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tis, 13 juni 15:00

Användarträff för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Inventeringsapp, Marknadsplats

Läs mer

tis, 20 juni 10:30

Arbetsgrupp - cirkulär projektering

Läs mer