ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-02-07

Så är det att arbeta med CCBuilds digitala verktyg – en användare berättar


Hur fungerar CCBuilds digitala verktyg i praktiken?
Vi frågade Sally Johansson, miljökonsult hos CCBuild-parten Liljemark Consulting, som har använt CCBuilds verktyg i inventeringsprojekt.

Sally Johansson, Liljemarks ConsultingLiljemark Consulting har använt de digitala verktygen för att återbruksinventera två byggnader som ska rivas. Det handlar om utrymmen för kontor och industri med en area på 10 000 respektive 4 500 kvadratmeter.

– Vår beställare ville veta vilka delar av byggnaderna man tjänar mest på att återbruka, både när det gäller klimatbesparing och vad som är praktiskt genomförbart. Detta var ett första steg för att få ett beslutsunderlag, berättar Sally Johansson.

Inventeringen omfattade hela byggnaderna, även stomme, betong och tegel.

Snabbare på datorn än i telefonen

– Jag började med att använda inventeringsappen i telefonen, tog bilder och lade in text – men det var tidskrävande! Det var så stora ytor och jag skulle kolla på allt.

Sally Johansson har gjort miljöinventeringar i många år och är van att använda kamera och anteckna på pappersritningar. Därför gick hon över till den metoden och lade sedan in i CCBuilds produktbank via datorn.

– Det var väldigt smidigt att lägga in bilderna och skriva texten där, det går snabbare att skriva på datorn än i mobilen.

”Väldigt bra beräkning av klimatbesparing”

En sak som Sally Johansson är påtagligt nöjd med är produktbankens beräkning av återbrukets klimatbesparing.

– När jag lade in antalet kvadratmeter PVC-golv fick jag genast klimatbesparingen för just det – det var väldigt bra! Jag har testat annan app, där fick man själv räkna om från kilo golv. I CCBuilds verktyg var omräkningen redan klar.

Efter inventeringen kunde hon presentera totalt klimatvärde för beställaren, men också vad till exempel fönstren gav.

– Tanken är att beställaren ska kunna avgöra vilka delar de vill återbruka, då är det bra att ha ett detaljerat värde om exempelvis fönstren. Sedan kan man lägga ut det på marknadsplatsen.

Vissa saker kan förbättras

Hon uppskattar att verktygen är integrerade och tycker att marknadsplatsen är smidig när man har gjort återbruksinventeringen, men att vissa detaljer kan behöva förbättras.

– Jag skulle vilja ha en sökfunktion för produktkategorierna, exempelvis fönster, det är inte självklart att hitta rätt i rullisten.

Eftersom verktygen vidareutvecklas i samarbete med CCBuilds parter är den typen av feedback värdefull i det fortsätta arbetet.

Viktigt att inte återbruka farliga material

Sally Johansson betonar att det är viktigt att göra en miljöinventering parallellt med återbruksinventeringen, för att undvika risken att återbruka farligt avfall.

– Det skulle säkert gå att komplettera CCBuilds verktyg med det, exempelvis en ritning där man lägger in farliga material.

Och hon påtalar att det är bra att göra återbruksinventeringen i ett tidigt skede.

– Om man väntar tills man ska söka rivningslov har man inte tid att hitta återanvändare.

Återbruk av betong ger stor klimatvinst

Vad blev då resultatet av denna inventering?

– Det visade sig att betongen i den ena byggnaden stod för 60 procent av den potentiella klimatbesparingen. Men mycket av byggmaterialet har ännu inte värden i CCBuilds verktyg, så det kan finnas mer potential än vi kan se just nu.

Betongen kan kanske återbrukas i de stora utomhustrappor som planeras.

– Det vore en stor klimatbesparing att kunna lagra och återanvända på plats, säger Sally Johansson, som ser ett självklart nästa steg efter återbruksinventeringen:

– Jag ska försöka påverka min beställare att lägga ut så mycket som möjligt på CCBuilds marknadsplats så att andra kan återbruka produkterna.

 

Här kan du läsa mer om hur du använder CCBuilds digitala verktyg.

Nyheter


CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!

2022-11-28

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli löpande verksamhet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för omställningen till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Läs nyhet

Circular Monday – en bra dag för att handla byggvaror klimatsmart
Circular Monday – en bra dag för att handla byggvaror klimatsmart

2022-11-21

21 november firar vi i CCBuild Circular Monday, som är ett initiativ för att uppmärksamma behovet av cirkulär konsumtion. Ett sätt är att dela cirkulära tips, exempel och aktiviteter under hashtaggen #viärCCBuild på sociala medier. Och att handla byggvaror klimatsmart, förstås.

Läs nyhet

Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild
Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild

2022-10-20

Fyra av parterna i CCBuild har på senare tid levererat guider för återbruk inom olika delar av byggsektorn. Här finns tips och kunskaper när det gäller återbruk av installationer, dörrar och glaspartier, men också i kontorsmiljöer och vid stadsutveckling.

Läs nyhet


Kalendarium


tor, 08 december 10:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

fre, 09 december 10:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

ons, 14 december 13:30

Projektmöte CCBuild steg 3

Läs mer