ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-02-07

Så använder du CCBuilds digitala verktyg för återbruk


CCBuilds digitala plattform består av flera sammanlänkade verktyg som underlättar återbruk av byggvaror och inredning. Du kan använda dem för att skapa överblick över vilka resurser som är tillgängliga inom din organisation eller för att bidra till externt återbruk via CCBuilds marknadsplats.

CCBuilds digitala tjänster har flera integrerade delar: produktbank, inventeringsapp och marknadsplats. Som ansluten organisation får du tillgång till hela det digitala stödet, men avgör själv vilka verktyg du vill använda.

Produktbanken – här ”sätter du in” data om dina produkter

Produktbanken är centrum i CCBuilds digitala plattform. Här samlar du information och skapar digital överblick över era resurser – byggmaterial, inredningsdetaljer eller möbler – genom att registrera data om dem, antingen via webbsidan eller med hjälp av inventeringsappen (se nedan).

Informationen blir enkelt sökbar och du kan bjuda in kollegor och samarbetsparter så att ni kan dela strukturerade fakta om vilka produkter som finns, var de är lokaliserade och när de är tillgängliga.

Här får du stöd för att bedöma kvaliteten och återbrukspotentialen hos produkterna. Du kan göra uppföljning av olika nyckeltal, som klimatbesparing och hur mycket avfallet minskar genom återbruk. Du kan också bjuda in ditt projektteam till ett specifikt återbruksprojekt.

När du har lagt in dina produkter i produktbanken kan du välja att annonsera ut dem på marknadsplatsen (läs mer nedan).

I produktbanken kan du också skriva ut QR-koder som du använder vid inventering i appen, om du vill ha sådan märkning på dina produkter.

Inventeringsappen – ett sätt att nå produktbanken

Inför en ombyggnation, rivning eller nybyggnad kan du använda inventeringsappen (finns för både mobiltelefon och läsplatta) för att notera vilka produkter du har. Via appen kan du ”sätta in” dem i produktbanken.

Genom appen kan du också läsa av QR-märkningen som du har satt på produkterna (om du väljer detta arbetssätt) och få informationen som finns om dem i produktbanken.

Din organisation kan också använda inventeringsappen som stöd för intern cirkulär hantering av produkter eller för in- och utcheckning av varor på en återbruksdepå.

Marknadsplatsen – både produkter och tjänster, både intern och extern

På den digitala marknadsplatsen möts köpare och säljare av produkter för återbruk. Men här finns också tjänster inom återbruk, som inventering, återförsäljning, logistik och rekonditionering.

På marknadsplatsen kan du söka efter produkter bland annonserna eller efterlysa material och varor till dina kommande projekt.

Du kan använda marknadsplatsen både externt och internt. Du kan välja att visa era produkter öppet för alla på den externa marknadsplatsen, så de kan köpa dem och därmed minska sin klimatpåverkan. Eller så använder du den interna marknadsplatsen som ett skyltfönster för inbjudna och inloggade användare. Detta avgör du i produktbanken (se ovan).

Endast aktörer som är anslutna till CCBuild kan sälja sina produkter, men alla som vill kan köpa via den externa marknadsplatsen. Köparen tar själv kontakt med annonsören och kommer överens om betalmetod. CCBuilds marknadsplats är inte juridiskt inblandad i affären utan förmedlar endast kontakten.

 

Vill du veta hur det är att arbeta med verktygen? Läs en intervju med en användare.

Ännu mer information om de digitala verktygen finns på vår hjälpsida.

Nyheter


Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg
Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg

2023-05-08

44 nya bostäder och 99 renoverade lägenheter blev resultatet från pilotprojektet på Kustgatan. Nya lösningar och befintligt material har använts på nya sätt: sten från fasaden blev möbler på innergården, solceller på taket och en lägenhet är helt inredd med återbrukat materia.

Läs nyhet

Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk
Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk

2023-04-19

Nu startar ett nytt projekt med fokus på återbruksprojektering. Tanken är att återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt. CCBuild bidrar genom att delta i projektets referensgrupp.

Läs nyhet

Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar

2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 07 juni 14:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tis, 13 juni 15:00

Användarträff för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Inventeringsapp, Marknadsplats

Läs mer

tis, 20 juni 10:30

Arbetsgrupp - cirkulär projektering

Läs mer