ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-01-12

Nytt projekt undersöker hur man kan öka återbruket av installationer


Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer inom till exempel el och vvs. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt material åter blir en resurs? Hur fungerar det i praktiken? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans? Vad händer med garantier? Det är några av frågorna som ett nytt projekt ska belysa.

Bygg- och anläggningssektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges avfall. Varje år faller material till ett värde av 19 miljarder kronor ur den svenska ekonomin till följd av hur vi hanterar våra byggnader. Samtidigt finns det en stor marknadspotential för återbruk.

– Vi ser en tydlig trend att beställare ställer krav på återbruk och klimatsmarta lösningar som tar hänsyn till installationens hela livscykel. Det här projektet är ett viktigt steg för att ta reda på förutsättningarna för ökat återbruk i branschen, säger Helen Aristondo Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen.

Kortare livslängd kan komplicera

Cirkulära materialflöden kan bidra till att skapa hållbara byggnader och installationer på lång sikt. Det minskar i sin tur klimatpåverkan, avfallsmängder och uttag av naturresurser.

– För att åstadkomma ett cirkulärt skifte krävs en omställning hos samtliga aktörer i värdekedjan, bland annat genom nya affärsmodeller. Installationsbranschen har särskilda utmaningar då de tekniska installationerna består av aktiva komponenter som ofta har kortare livslängd än andra delar i en byggnad, säger Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet, som leder projektet.

Målet är att ta fram konkreta förslag på åtgärder som enskilda installatörsföretag har möjlighet att genomföra för att öka återbruket och recirkulera material. Projektet ska även bidra till att skapa en bild över förutsättningarna för ökat återbruk, försöka identifiera förändringar som behöver göras i regelverk och standarder samt ge förslag på insatser som stöttar en cirkulär installationsbransch. 

Stor potential för återbruk

Potentialen för ökat återbruk är stor. I studien Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn som gjorts av IVL uppskattas att marknaden för potentiella återbruksrelaterade tjänster skulle kunna omfatta 14,6 miljarder kronor i bara Göteborgsregionen under 2021.

Projektet, med namnet Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen, pågår till och med december 2022. Det finansieras av ETU, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Bravida, SGDS Gruppen och Stiftelsen IVL. Arbetet leds av IVL och genomförs i samverkan med teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren.

Nyheter


Tarkett hoppas kunna återvinna fler golv genom att vara med i CCBuild
Tarkett hoppas kunna återvinna fler golv genom att vara med i CCBuild

2022-01-14

Golvtillverkaren Tarkett är en färsk partner i CCBuild. Orsaken till att företaget gick med är enkel: "Vi vill materialåtervinna mer golv. Detta är rätt forum för oss att nå arkitekter, fastighetsägare med flera som arbetar med återbruk," säger Peter Nicander på Tarkett.

Läs nyhet

Julklappsregn över CCBuild: strid ström av aktörer ansluter till nätverket
Julklappsregn över CCBuild: strid ström av aktörer ansluter till nätverket

2022-01-13

Nytt år, nya parter. Centrum för cirkulärt byggande fortsätter att samla den svenska bygg- och fastighetsbranschens aktörer. Nu är runt 80 företag och organisationer anslutna.

Läs nyhet

Nytt projekt undersöker hur man kan öka återbruket av installationer
Nytt projekt undersöker hur man kan öka återbruket av installationer

2022-01-12

Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el och vvs. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt material åter blir en resurs? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans? Vad händer med garantier? Det ska ett nytt projekt ska belysa.

Läs nyhet


Kalendarium


tor, 20 januari 13:00

CCBuild Nätverksträff: Cirkulära och återbrukade byggmaterial – fokus Danmark

Läs mer

tor, 27 januari 09:00

CCBuild Nätverksträff: Återbruk Stål

Läs mer

fre, 28 januari 09:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer