ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-01-12

Nytt projekt undersöker hur man kan öka återbruket av installationer


Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer inom till exempel el och vvs. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt material åter blir en resurs? Hur fungerar det i praktiken? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans? Vad händer med garantier? Det är några av frågorna som ett nytt projekt ska belysa.

Bygg- och anläggningssektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges avfall. Varje år faller material till ett värde av 19 miljarder kronor ur den svenska ekonomin till följd av hur vi hanterar våra byggnader. Samtidigt finns det en stor marknadspotential för återbruk.

– Vi ser en tydlig trend att beställare ställer krav på återbruk och klimatsmarta lösningar som tar hänsyn till installationens hela livscykel. Det här projektet är ett viktigt steg för att ta reda på förutsättningarna för ökat återbruk i branschen, säger Helen Aristondo Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen.

Kortare livslängd kan komplicera

Cirkulära materialflöden kan bidra till att skapa hållbara byggnader och installationer på lång sikt. Det minskar i sin tur klimatpåverkan, avfallsmängder och uttag av naturresurser.

– För att åstadkomma ett cirkulärt skifte krävs en omställning hos samtliga aktörer i värdekedjan, bland annat genom nya affärsmodeller. Installationsbranschen har särskilda utmaningar då de tekniska installationerna består av aktiva komponenter som ofta har kortare livslängd än andra delar i en byggnad, säger Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet, som leder projektet.

Målet är att ta fram konkreta förslag på åtgärder som enskilda installatörsföretag har möjlighet att genomföra för att öka återbruket och recirkulera material. Projektet ska även bidra till att skapa en bild över förutsättningarna för ökat återbruk, försöka identifiera förändringar som behöver göras i regelverk och standarder samt ge förslag på insatser som stöttar en cirkulär installationsbransch. 

Stor potential för återbruk

Potentialen för ökat återbruk är stor. I studien Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn som gjorts av IVL uppskattas att marknaden för potentiella återbruksrelaterade tjänster skulle kunna omfatta 14,6 miljarder kronor i bara Göteborgsregionen under 2021.

Projektet, med namnet Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen, pågår till och med december 2022. Det finansieras av ETU, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Bravida, SGDS Gruppen och Stiftelsen IVL. Arbetet leds av IVL och genomförs i samverkan med teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren.

Nyheter


Ett handslag ska öka de cirkulära lösningarna i Göteborgs fastighetsvärld
Ett handslag ska öka de cirkulära lösningarna i Göteborgs fastighetsvärld

2022-06-14

Ett handslag mellan nästan 40 fastighetsägare ska bidra till att återbruk och andra cirkulära lösningar ökar markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Staden och fastighetsbranschen tar ett nytt grepp för att höja tempot i omställningen till fossilfrihet.

Läs nyhet

Ännu fler aktörer har kommit med i CCBuild – nu siktar vi på 200!
Ännu fler aktörer har kommit med i CCBuild – nu siktar vi på 200!

2022-06-13

Den senaste tiden har nio nya aktörer valt att bli samarbetspartner i CCBuild. Nu är vi en bra bit över 100 organisationer som samarbetar för cirkulärt byggande. Dags att sikta ännu högre, att bli 200! Intresset är stort, det ser vi på att vi nu har passerat 2 000 följare på LinkedIn.

Läs nyhet

Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk
Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk

2022-05-05

CCBuild och White Arkitekter lanserar en ny lösning som överför återbrukbara produkter och resurser till CCBuilds produktbank och marknadsplats – helt automatiskt. Detta görs via tjänsten White ReCapture, där information från en byggnads 3D-modell kopplas direkt till CCBuild. 

Läs nyhet


Kalendarium


mån, 29 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer

tis, 30 augusti 14:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer

tor, 01 september 13:00

Äntligen dags för fysiska nätverksträffar inom CCBuild – vi ses i Malmö

Läs mer