ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-09-21

Nu finns klimatdata för fler byggprodukter – allt från stomme till utemöbler


CCBuilds verktyg för att beräkna värdet av återbruk, exempelvis klimatbesparingen, har uppdaterats så att det nu finns klimatdata för 350 produkter. Det finns också nya produktkategorier för att inventera återbrukbara produkter.

Nyligen lade CCBuild till klimatdata inom bland annat kategorierna stomme, mark och utemiljö, VVS och luftbehandling, värmesystem, tapp- och spillvatten samt elinstallation. Därmed finns det klimatdata för cirka 350 byggprodukter och möbler.

Den senast tillagda klimatdatan inkluderar bland annat:

  • Olika stombyggdelar som väggar, bjälklag, pelare och balkar
  • Utemöbler
  • Radiatorer, kanalsystem, apparatskåp och andra produkter inom VVS
  • Badkar och duschkabiner

Tunga material ger stor klimatbesparing

Tunga material och material som finns i stora mängder är några av de kategorier som kan ge störst klimatbesparing vid återbruk. Hit hör såklart stommen som ofta står för den största klimatposten i en byggnad.

– Vi vill att CCBuilds digitala verktyg ska stötta återbruk av en stor bredd av byggprodukter. Denna uppdatering hoppas vi kan vara ett steg på vägen. Bland annat hoppas vi att klimatdata för stomme kan stötta bevarande och återbruk av dessa byggdelar, säger Sandra Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, som arbetar med klimatberäkningar och värdeanalys inom CCBuild.

Flera produktkategorier har lagts till

En annan viktig uppdatering är att nya produktkategorier har lagts till, det vill säga kategorier som där du kan inventera dina återbrukbara produkter. Nya produktkategorier finns nu för bland annat:

  • Mark och utemiljö: Rivnings- och schaktmassor, ballast
  • Skyltar
  • Byggtillbehör och arbetsmaskiner
  • Fler stomkategorier
  • Solpaneler

Hör gärna av dig med synpunkter och önskemål

– Vi ser gärna att användarna hör av sig med feedback och önskemål, till exempel om de saknar en viss typ av klimatdata för en specifik produktkategori. CCBuild samutvecklas med alla sina samarbetsparter så era synpunkter är viktiga för fortsatta förbättringar, säger Sandra Moberg.

Ta gärna kontakt med Sandra Moberg via mejl.

 

Läs mer om CCBuilds värdeanalys.

Titta in på CCBuilds marknadsplats.

Nyheter


Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet
Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet

2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Läs nyhet

Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster
Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster

2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

Läs nyhet

CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!

2022-12-20

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 08 februari 09:00

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med kontroll på farliga ämnen

Läs mer

tor, 09 februari 08:00

Hur får vi som entreprenörer till våra ambitioner om återbruk i praktiken?

Läs mer

mån, 13 februari 09:00

CCBuild North Swdn - Kick off

Läs mer