ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-04-01

Månadens möjliggörare - februari och mars


Grattis Brukspecialisten, Dala Återbyggdepå och Akademiska Hus!

Ni har vunnit topp-placeringar i ”månadens möjliggörare”! Genom att erbjuda till exempel tegel, entrépartier, armaturer och gipsskivor på CCBuilds marknadsplats har ni möjliggjort en klimatbesparing på 1 800 ton koldioxidekvivalenter - för de aktörer som ersätter nyinköp med återbruk av dessa varor.
Stora applåder till er hälsar vi på CCBuild!

Besök marknadsplatsen här: Marknadsplatsen

Läs mer om metoden bakom CCBuilds klimatberäkningar här: Metod för värdeanalys av återbruk

Vill du vara med och bidra till ett större utbud på marknadsplatsen? Välkomna att delta i CCBuild: Delta i CCBuild

Nyheter


Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen
Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen

2021-06-24

Tusentals återbruksuppdrag skulle årligen kunna efterfrågas om återbruksmarknaden var etablerad i Göteborgsregionen. En studie har tagit reda på vilken potential som finns. Välkommen på frukostseminarium 25 augusti, så får du veta mer!

Läs nyhet

Månadens möjliggörare - maj
Månadens möjliggörare - maj

2021-06-03

Grattis Dala återbyggdepå, ReclaimD och Akademiska Hus! Ni toppar maj månads lista när det gäller att inventera produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser. Månadens sammanlagda potentiella besparing tack vare CCBuilds produktbank är 135 ton koldioxidekvivalenter.

Läs nyhet

CCBuilds inventeringsapp finns på App Store
CCBuilds inventeringsapp finns på App Store

2021-05-19

Cirkulär materialhantering och ökat återbruk har blivit ännu enklare: nu finns CCBuilds nya app för inventering att ladda ner från App Store. Du hittar den genom att söka på CCBuild, helt enkelt.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 25 augusti 08:00

Frukostseminarium om återbrukets potential i Göteborgsregionen!

Läs mer

ons, 25 augusti 14:30

Användarträff - CCBuild produktbank, marknadsplats, inventeringsapp

Läs mer

tis, 31 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer