ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-10-01

Rivstart med många nya användare av CCBuilds produktbank


Hösten har rivstartat för CCBuilds produktbank. Bara den senaste månaden har tolv nya organisationer anslutit sig så att den totala siffran nu är 106 användare. Under september har de tillsammans inventerat produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser med minst 360 ton.

Produktbanken används som stöd för internt återbruk, till exempel för att göra det synligt för kollegor och samarbetspartner vilka byggvaror och möbler som finns tillgängliga inom ett projekt eller inom den egna organisationen.

Varor som inte längre ska användas inom den egna organisationen kan publiceras på CCBuilds externa marknadsplats. På så sätt kan produkterna leva vidare hos en ny ägare och möjliggöra en klimatbesparing genom att återbruk ersätter nyinköp.

Betongtakpannor och skrivbord särskilt klimatintensiva

Under september var det särskilt två produkter som stod för en stor klimatbesparing: höj- och sänkbara skrivbord och betongtakpannor.

− De är båda relativt klimatintensiva, särskilt skrivborden. Betongtakpannorna har dessutom stor inventerad produktvolym och är tunga. Därför blir den potentiella klimatbesparingen av att återbruka dem stor, säger Sandra Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, som arbetar med klimatberäkningar och värdeanalys inom CCBuild.

Tidig kännedom viktig för återbruk

CCBuilds förhoppning är att utbudet på marknadsplatsen ska växa och att många fler ska publicera sina inventeringar, helst i så tidigt skede som möjligt. I samband med ombyggnationer och rivningsprojekt är det bra om inbyggda varor synliggörs flera månader innan den faktiska rivningen. Om man då kan hitta nästa användare krävs en varsam demontering i stället för rivning.

De aktörer som gjort flest publiceringar på marknadsplatsen under september och därmed möjliggjort andra aktörers klimatbesparing är Vasakronan, GodaHus och Dala återbyggdepå. Bra jobbat!

Nyheter


Ett handslag ska öka de cirkulära lösningarna i Göteborgs fastighetsvärld
Ett handslag ska öka de cirkulära lösningarna i Göteborgs fastighetsvärld

2022-06-14

Ett handslag mellan nästan 40 fastighetsägare ska bidra till att återbruk och andra cirkulära lösningar ökar markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Staden och fastighetsbranschen tar ett nytt grepp för att höja tempot i omställningen till fossilfrihet.

Läs nyhet

Ännu fler aktörer har kommit med i CCBuild – nu siktar vi på 200!
Ännu fler aktörer har kommit med i CCBuild – nu siktar vi på 200!

2022-06-13

Den senaste tiden har nio nya aktörer valt att bli samarbetspartner i CCBuild. Nu är vi en bra bit över 100 organisationer som samarbetar för cirkulärt byggande. Dags att sikta ännu högre, att bli 200! Intresset är stort, det ser vi på att vi nu har passerat 2 000 följare på LinkedIn.

Läs nyhet

Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk
Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk

2022-05-05

CCBuild och White Arkitekter lanserar en ny lösning som överför återbrukbara produkter och resurser till CCBuilds produktbank och marknadsplats – helt automatiskt. Detta görs via tjänsten White ReCapture, där information från en byggnads 3D-modell kopplas direkt till CCBuild. 

Läs nyhet


Kalendarium


mån, 29 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer

tis, 30 augusti 14:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer

tor, 01 september 13:00

Äntligen dags för fysiska nätverksträffar inom CCBuild – vi ses i Malmö

Läs mer