ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-10-01

Rivstart med många nya användare av CCBuilds produktbank


Hösten har rivstartat för CCBuilds produktbank. Bara den senaste månaden har tolv nya organisationer anslutit sig så att den totala siffran nu är 106 användare. Under september har de tillsammans inventerat produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser med minst 360 ton.

Produktbanken används som stöd för internt återbruk, till exempel för att göra det synligt för kollegor och samarbetspartner vilka byggvaror och möbler som finns tillgängliga inom ett projekt eller inom den egna organisationen.

Varor som inte längre ska användas inom den egna organisationen kan publiceras på CCBuilds externa marknadsplats. På så sätt kan produkterna leva vidare hos en ny ägare och möjliggöra en klimatbesparing genom att återbruk ersätter nyinköp.

Betongtakpannor och skrivbord särskilt klimatintensiva

Under september var det särskilt två produkter som stod för en stor klimatbesparing: höj- och sänkbara skrivbord och betongtakpannor.

− De är båda relativt klimatintensiva, särskilt skrivborden. Betongtakpannorna har dessutom stor inventerad produktvolym och är tunga. Därför blir den potentiella klimatbesparingen av att återbruka dem stor, säger Sandra Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, som arbetar med klimatberäkningar och värdeanalys inom CCBuild.

Tidig kännedom viktig för återbruk

CCBuilds förhoppning är att utbudet på marknadsplatsen ska växa och att många fler ska publicera sina inventeringar, helst i så tidigt skede som möjligt. I samband med ombyggnationer och rivningsprojekt är det bra om inbyggda varor synliggörs flera månader innan den faktiska rivningen. Om man då kan hitta nästa användare krävs en varsam demontering i stället för rivning.

De aktörer som gjort flest publiceringar på marknadsplatsen under september och därmed möjliggjort andra aktörers klimatbesparing är Vasakronan, GodaHus och Dala återbyggdepå. Bra jobbat!

Nyheter


Klöverns återbrukskontor deltar i tävling
Klöverns återbrukskontor deltar i tävling

2021-10-14

Kan återbruk ge seger i en skönhetstävling? Fastighetsbolaget Klövern, en av parterna i Centrum för cirkulärt byggande, deltar i tävlingen Sveriges snyggaste kontor med sitt återbrukskontor i Kista.

Läs nyhet

Rivstart med många nya användare av CCBuilds produktbank
Rivstart med många nya användare av CCBuilds produktbank

2021-10-01

Hösten har rivstartat för CCBuilds produktbank. Bara den senaste månaden har tolv nya organisationer anslutit sig så att den totala siffran nu är 106 användare. Under september har de tillsammans inventerat produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser med minst 360 ton.

Läs nyhet

Stort intresse för att bygga upp kunskapen om cirkulärt byggande
Stort intresse för att bygga upp kunskapen om cirkulärt byggande

2021-09-27

Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Över 100 personer var med på den första träffen, de flesta utan erfarenhet av cirkulära projekt.

Läs nyhet


Kalendarium


tor, 21 oktober 08:00

Frukostwebbinarium Guide för återbruk installationer

Läs mer

tor, 21 oktober 13:00

CCBuild Nätverksträff: Cirkulära byggmaterial – hur arbetar byggmaterialindustrin i Sverige?

Läs mer

tor, 28 oktober 10:00

CCBuild Nätverksträff: Inspiration och diskussion om byggmaterialindustrins cirkularitetsutmaningar

Läs mer