ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-10-01

Rivstart med många nya användare av CCBuilds produktbank


Hösten har rivstartat för CCBuilds produktbank. Bara den senaste månaden har tolv nya organisationer anslutit sig så att den totala siffran nu är 106 användare. Under september har de tillsammans inventerat produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser med minst 360 ton.

Produktbanken används som stöd för internt återbruk, till exempel för att göra det synligt för kollegor och samarbetspartner vilka byggvaror och möbler som finns tillgängliga inom ett projekt eller inom den egna organisationen.

Varor som inte längre ska användas inom den egna organisationen kan publiceras på CCBuilds externa marknadsplats. På så sätt kan produkterna leva vidare hos en ny ägare och möjliggöra en klimatbesparing genom att återbruk ersätter nyinköp.

Betongtakpannor och skrivbord särskilt klimatintensiva

Under september var det särskilt två produkter som stod för en stor klimatbesparing: höj- och sänkbara skrivbord och betongtakpannor.

− De är båda relativt klimatintensiva, särskilt skrivborden. Betongtakpannorna har dessutom stor inventerad produktvolym och är tunga. Därför blir den potentiella klimatbesparingen av att återbruka dem stor, säger Sandra Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, som arbetar med klimatberäkningar och värdeanalys inom CCBuild.

Tidig kännedom viktig för återbruk

CCBuilds förhoppning är att utbudet på marknadsplatsen ska växa och att många fler ska publicera sina inventeringar, helst i så tidigt skede som möjligt. I samband med ombyggnationer och rivningsprojekt är det bra om inbyggda varor synliggörs flera månader innan den faktiska rivningen. Om man då kan hitta nästa användare krävs en varsam demontering i stället för rivning.

De aktörer som gjort flest publiceringar på marknadsplatsen under september och därmed möjliggjort andra aktörers klimatbesparing är Vasakronan, GodaHus och Dala återbyggdepå. Bra jobbat!

Nyheter


Tarkett hoppas kunna återvinna fler golv genom att vara med i CCBuild
Tarkett hoppas kunna återvinna fler golv genom att vara med i CCBuild

2022-01-14

Golvtillverkaren Tarkett är en färsk partner i CCBuild. Orsaken till att företaget gick med är enkel: "Vi vill materialåtervinna mer golv. Detta är rätt forum för oss att nå arkitekter, fastighetsägare med flera som arbetar med återbruk," säger Peter Nicander på Tarkett.

Läs nyhet

Julklappsregn över CCBuild: strid ström av aktörer ansluter till nätverket
Julklappsregn över CCBuild: strid ström av aktörer ansluter till nätverket

2022-01-13

Nytt år, nya parter. Centrum för cirkulärt byggande fortsätter att samla den svenska bygg- och fastighetsbranschens aktörer. Nu är runt 80 företag och organisationer anslutna.

Läs nyhet

Nytt projekt undersöker hur man kan öka återbruket av installationer
Nytt projekt undersöker hur man kan öka återbruket av installationer

2022-01-12

Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el och vvs. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt material åter blir en resurs? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans? Vad händer med garantier? Det ska ett nytt projekt ska belysa.

Läs nyhet


Kalendarium


tor, 20 januari 13:00

CCBuild Nätverksträff: Cirkulära och återbrukade byggmaterial – fokus Danmark

Läs mer

tor, 27 januari 09:00

CCBuild Nätverksträff: Återbruk Stål

Läs mer

fre, 28 januari 09:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer