ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2020-12-16

Lager för återbrukade byggprodukter på gång i Mölndal


En svårighet med att återbruka byggprodukter är att de måste förvaras någonstans innan de kan hamna i sin nya byggnad. Parterna i Centrum för cirkulärt byggande har snart en lösning i sikte – åtminstone de som finns i trakten av Göteborg och Mölndal.

Mölndals stad, en av parterna i Centrum för cirkulärt byggande, väntar just nu på bygglov för att få sätta upp ett 600 kvadratmeter stort tält på Kikås avfallsanläggning.

– Det ska bli ett tempererat lager som kan användas av våra samarbetspartner, säger Pierre Bolvede, chef för återvinning och avfall i Mölndal.

Gratis första halvåret

Planen är att lagret ska börja användas i slutet av februari 2021. I varmtältet ska man kunna mellanlagra känsliga demonterade byggprodukter i väntan på nästa användning. Det finns även utrymme utomhus för det som klarar att förvaras där.

Det är enbart parter i CCBuild som får använda lagret och de måste skriva avtal med Mölndals stad. Första halvåret är det gratis, men från sommaren 2021 får man betala hyra.

Kretsloppspark för både proffs och allmänhet

Mölndals stad gör även mer publika insatser för återbruk när Kikås byggs om till kretsloppspark. Planen är att allmänheten ska kunna lämna varor där för återanvändning eller upcycling från årsskiftet 2021/2022. De återbrukade bygg- och trädgårdsprodukter som kommer in ska staden sälja i en egen handel, övrigt lämnar de vidare till andra aktörer.

Andreas Svendsen, miljöstrateg i Mölndals stad, håller i det praktiska arbetet kring lagret.

– Vi vill att Kikås ska bli ett centrum för återbruk och kretslopp, så vi kan gå ännu mer från förbränning till återanvändning, säger han.

Kontakta Andreas Svendsen om ni vill veta mer om lagret.

Nyheter


Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen
Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen

2021-06-24

Tusentals återbruksuppdrag skulle årligen kunna efterfrågas om återbruksmarknaden var etablerad i Göteborgsregionen. En studie har tagit reda på vilken potential som finns. Välkommen på frukostseminarium 25 augusti, så får du veta mer!

Läs nyhet

Månadens möjliggörare - maj
Månadens möjliggörare - maj

2021-06-03

Grattis Dala återbyggdepå, ReclaimD och Akademiska Hus! Ni toppar maj månads lista när det gäller att inventera produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser. Månadens sammanlagda potentiella besparing tack vare CCBuilds produktbank är 135 ton koldioxidekvivalenter.

Läs nyhet

CCBuilds inventeringsapp finns på App Store och Google Play
CCBuilds inventeringsapp finns på App Store och Google Play

2021-05-19

Cirkulär materialhantering och ökat återbruk har blivit ännu enklare: nu går det att ladda ner CCBuilds nya app för inventering från både App Store och Google Play. Du hittar den genom att söka på CCBuild, helt enkelt.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 25 augusti 08:30

Frukostseminarium om återbrukets potential i Göteborgsregionen!

Läs mer

ons, 25 augusti 14:30

Användarträff - CCBuild produktbank, marknadsplats, inventeringsapp

Läs mer

tis, 31 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer