ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-01-04

Kunskapen om cirkulär upphandling ökar genom arbetsgrupp i CCBuild


Inom CCBuild finns flera arbetsgrupper där parterna är engagerade. En av dem handlar om cirkulär upphandling, där deltagarna delar erfarenheter kring upphandlingskrav vid cirkulärt byggande. Lagar, regler och oro för ökade kostnader är viktiga frågor.

Anna Bernstad Nina Wolf

 

 

 

 

 

Vi ställde några frågor till dem som leder arbetet i gruppen: Anna Bernstad, hållbarhetssamordnare på Akademiska Hus (till vänster), och Nina Wolf, strategiansvarig inom cirkulär ekonomi i Göteborgs stad.

Vilka CCBuild-parter är med i arbetsgruppen?

Främst beställare, det vill säga fastighetsbolag och kommuner som bygger och förvaltar. Många är statliga eller kommunala aktörer som måste förhålla sig till lagen om offentlig upphandling. Men även konsulter, forskare och intresseorganisationer som Avfall Sverige.

Vilka frågeställningar arbetar ni med?

Vi försöker identifiera utmaningar som möter den som vill använda upphandling som ett verktyg för att skapa cirkulära materialflöden. Våra teman har utgått från deltagarnas önskemål, och vi försöker ringa in konkreta frågor där vi märker att det finns intresse av dialog med andra aktörer som har liknande utmaningar.

Vad ser ni som svårigheter inom området cirkulär upphandling?

Det finns ännu stor osäkerhet i vad som är förenligt med lagar och regler. Vi är många som ser behov av aktiva beställarorganisationer som visar att cirkulärt är vägen framåt, samtidigt som vi fortsatt ska ha hög kvalitet, snabb byggtakt, god arbetsmiljö och kostnadseffektiva lösningar. Det finns en oro hos offentliga beställare att förändrade upphandlingskrav blir kostnadsdrivande och att man inte kommer att få in några anbud.

En utmaning är att de linjära alternativen fortfarande är valbara, även om cirkulära alternativ erbjuds. Det är ofta enklare, mer attraktivt och självklart att agera linjärt – både som enskild person och verksamhet. Förutom upphandling och nationella styrmedel är även dagens arbetssätt, utbildningssystem, organisation, ansvar och rutiner i mångt och mycket anpassade efter det linjära systemet, och är därmed också i behov av förändring.

Vilka är era resultat hittills?

Syftet med arbetsgruppens träffar är inte att nå ett visst resultat, utan att öka kunskapen och sprida goda och mindre goda erfarenheter branschkollegan emellan. Vi har fått en hel del positiva reaktioner från dem som deltagit så vi hoppas att vi bidrar till detta.

Innebär CCBuild annorlunda möjligheter än om ni hade agerat på egen hand?

Absolut! Genom nätverket har vi kontakter med en stor del av branschen och med aktörer som kan berätta om sitt arbete. Vi får mycket god spridning på våra evenemang och förmånen att få med oss personer som bidrar till intressanta diskussioner. CCBuild ger beställare och marknad möjlighet att mogna i takt med varandra genom dialog, öppenhet och att stärka varandra i att gå före. Tillsammans kan vi hjälpa både oss själva och andra att ställa om på ett kostnadseffektivt och kraftfullt sätt.

 

Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande är temat för en nätverksträff den 17 mars. Den sker inom Kunskapsbygget som riktar sig till samarbetsparter i CCBuild. Läs mer och anmäl dig här.  

Vill du veta mer om arbetsgrupperna inom CCBuild? Här kan du läsa om dem. 

Nyheter


Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg
Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg

2023-05-08

44 nya bostäder och 99 renoverade lägenheter blev resultatet från pilotprojektet på Kustgatan. Nya lösningar och befintligt material har använts på nya sätt: sten från fasaden blev möbler på innergården, solceller på taket och en lägenhet är helt inredd med återbrukat materia.

Läs nyhet

Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk
Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk

2023-04-19

Nu startar ett nytt projekt med fokus på återbruksprojektering. Tanken är att återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt. CCBuild bidrar genom att delta i projektets referensgrupp.

Läs nyhet

Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar

2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 07 juni 14:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tis, 13 juni 15:00

Användarträff för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Inventeringsapp, Marknadsplats

Läs mer

tis, 20 juni 10:30

Arbetsgrupp - cirkulär projektering

Läs mer