ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-01-04

Kunskapen om cirkulär upphandling ökar genom arbetsgrupp i CCBuild


Inom CCBuild finns flera arbetsgrupper där parterna är engagerade. En av dem handlar om cirkulär upphandling, där deltagarna delar erfarenheter kring upphandlingskrav vid cirkulärt byggande. Lagar, regler och oro för ökade kostnader är viktiga frågor.

Anna Bernstad Nina Wolf

 

 

 

 

 

Vi ställde några frågor till dem som leder arbetet i gruppen: Anna Bernstad, hållbarhetssamordnare på Akademiska Hus (till vänster), och Nina Wolf, strategiansvarig inom cirkulär ekonomi i Göteborgs stad.

Vilka CCBuild-parter är med i arbetsgruppen?

Främst beställare, det vill säga fastighetsbolag och kommuner som bygger och förvaltar. Många är statliga eller kommunala aktörer som måste förhålla sig till lagen om offentlig upphandling. Men även konsulter, forskare och intresseorganisationer som Avfall Sverige.

Vilka frågeställningar arbetar ni med?

Vi försöker identifiera utmaningar som möter den som vill använda upphandling som ett verktyg för att skapa cirkulära materialflöden. Våra teman har utgått från deltagarnas önskemål, och vi försöker ringa in konkreta frågor där vi märker att det finns intresse av dialog med andra aktörer som har liknande utmaningar.

Vad ser ni som svårigheter inom området cirkulär upphandling?

Det finns ännu stor osäkerhet i vad som är förenligt med lagar och regler. Vi är många som ser behov av aktiva beställarorganisationer som visar att cirkulärt är vägen framåt, samtidigt som vi fortsatt ska ha hög kvalitet, snabb byggtakt, god arbetsmiljö och kostnadseffektiva lösningar. Det finns en oro hos offentliga beställare att förändrade upphandlingskrav blir kostnadsdrivande och att man inte kommer att få in några anbud.

En utmaning är att de linjära alternativen fortfarande är valbara, även om cirkulära alternativ erbjuds. Det är ofta enklare, mer attraktivt och självklart att agera linjärt – både som enskild person och verksamhet. Förutom upphandling och nationella styrmedel är även dagens arbetssätt, utbildningssystem, organisation, ansvar och rutiner i mångt och mycket anpassade efter det linjära systemet, och är därmed också i behov av förändring.

Vilka är era resultat hittills?

Syftet med arbetsgruppens träffar är inte att nå ett visst resultat, utan att öka kunskapen och sprida goda och mindre goda erfarenheter branschkollegan emellan. Vi har fått en hel del positiva reaktioner från dem som deltagit så vi hoppas att vi bidrar till detta.

Innebär CCBuild annorlunda möjligheter än om ni hade agerat på egen hand?

Absolut! Genom nätverket har vi kontakter med en stor del av branschen och med aktörer som kan berätta om sitt arbete. Vi får mycket god spridning på våra evenemang och förmånen att få med oss personer som bidrar till intressanta diskussioner. CCBuild ger beställare och marknad möjlighet att mogna i takt med varandra genom dialog, öppenhet och att stärka varandra i att gå före. Tillsammans kan vi hjälpa både oss själva och andra att ställa om på ett kostnadseffektivt och kraftfullt sätt.

 

Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande är temat för en nätverksträff den 17 mars. Den sker inom Kunskapsbygget som riktar sig till samarbetsparter i CCBuild. Läs mer och anmäl dig här.  

Vill du veta mer om arbetsgrupperna inom CCBuild? Här kan du läsa om dem. 

Nyheter


Tarkett hoppas kunna återvinna fler golv genom att vara med i CCBuild
Tarkett hoppas kunna återvinna fler golv genom att vara med i CCBuild

2022-01-14

Golvtillverkaren Tarkett är en färsk partner i CCBuild. Orsaken till att företaget gick med är enkel: "Vi vill materialåtervinna mer golv. Detta är rätt forum för oss att nå arkitekter, fastighetsägare med flera som arbetar med återbruk," säger Peter Nicander på Tarkett.

Läs nyhet

Julklappsregn över CCBuild: strid ström av aktörer ansluter till nätverket
Julklappsregn över CCBuild: strid ström av aktörer ansluter till nätverket

2022-01-13

Nytt år, nya parter. Centrum för cirkulärt byggande fortsätter att samla den svenska bygg- och fastighetsbranschens aktörer. Nu är runt 80 företag och organisationer anslutna.

Läs nyhet

Nytt projekt undersöker hur man kan öka återbruket av installationer
Nytt projekt undersöker hur man kan öka återbruket av installationer

2022-01-12

Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el och vvs. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt material åter blir en resurs? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans? Vad händer med garantier? Det ska ett nytt projekt ska belysa.

Läs nyhet


Kalendarium


tor, 20 januari 13:00

CCBuild Nätverksträff: Cirkulära och återbrukade byggmaterial – fokus Danmark

Läs mer

tor, 27 januari 09:00

CCBuild Nätverksträff: Återbruk Stål

Läs mer

fre, 28 januari 09:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer