ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2020-06-29

Klartecken för CCBuild att fortsätta utveckla det cirkulära byggandet


Nu är det klart att arbetet för att öka återbruket inom bygg- och fastighetssektorn får fortsatt statligt stöd. Vinnova har gett besked: Centrum för cirkulärt byggande beviljas finansiering för att fortsätta sitt arbete.

Projektet Centrum för cirkulärt byggande – samverkan för ökat återbruk och cirkulära materialflöden i byggsektorn får 14,3 miljoner kronor i stöd från Vinnova för att fortsätta arbetet att utveckla lösningar som möjliggör storskaligt återbruk i bygg- och fastighetssektorn.

Stor bredd hos projektets parter

Planen för de kommande åren är att ta fram nya arbetssätt, vidareutveckla digitala tjänster som stärker marknaden för återbruk och skapa cirkulära materialflöden genom synergier och gemensamma lösningar. Detta är möjligt tack vare den stora bredden hos projektet – totalt är över 30 parter med.

– Vi är glada att få fortsätta det viktiga arbetet inom Centrum för cirkulärt byggande. Vi ser ett ökat intresse för återbruk i byggsektorn och hoppas kunna bidra till att det växer ännu mer, säger Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet, som leder projektet.

En plattform för att underlätta branschens omställning

Detta blir tredje steget av projektet, som börjar i september 2020 och pågår i två år.

Det första steget, som startade 2015, var en förstudie som lade grunden och konkretiserade vilka utmaningar som behöver lösas för att nå storskaligt återbruk.

Under det andra steget, 2017 till 2019, skedde arbetet under projektnamnet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala. Då skapades Centrum för cirkulärt byggande, en samverkansplattform som syftar till att underlättar branschens omställning genom att bland annat ta fram digitala verktyg som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster.

Över 30 parter är med

Här är alla parter i projektet Centrum för cirkulärt byggande:

  • Branschorganisationer: Byggföretagen, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Sveriges allmännytta
  • Fastighetsägare: Akademiska Hus, Castellum, Chalmersfastigheter, Familjebostäder, Klövern, Lokalförvaltningen Göteborg Stad, Malmö kommun Parkeringsbolag, Midroc Properties, MKB fastighets AB, Vasakronan, Västfastigheter
  • Arkitekter: Ettelva arkitekter, Kjellgren Kaminsky, White arkitekter
  • Byggentreprenörer: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB, Zengun
  • Konsulter med flera: Bengt Dahlgren, Climate Recovery, EBAB, Sweco
  • Offentliga aktörer: Borlänge Energi, Borlänge kommun, Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, Cirkulära Göteborg, Malmö Stad, Mölndals kommun, Uppsala kommun
  • Forskningsinstitut: IVL Svenska Miljöinstitutet, Stålbyggnadsinstitutet

Nyheter


Månadens möjliggörare
Månadens möjliggörare

2021-04-01

Grattis Brukspecialisten, Dala Återbyggdepå och Akademiska Hus! Ni har vunnit topp-placeringar i ”månadens möjliggörare”!

Läs nyhet

CCBuild-nätverket fortsätter växa
CCBuild-nätverket fortsätter växa

2021-03-29

Från våren 2021 är fler aktörer välkomna att ansluta sig till CCBuild-samarbetet som associerad partner. Målet är att vara branschens gemensamma arena som stödjer mer cirkulärt byggande. Nu välkomnar vi fem nya associerade partner.

Läs nyhet

Välkommen till CCBuilds nya webbsida
Välkommen till CCBuilds nya webbsida

2021-03-22

Centrum för cirkulärt byggande växer – på många sätt. Förutom flera nya partner har vi också utökat våra digitala tjänster. Och nu hänger allt ihop på ett bättre sätt tack vare vår nya webbsida.

Läs nyhet


Kalendarium


mån, 12 april 09:00

Ett steg mot ökat återbruk i Sydostregionen

Läs mer

ons, 21 april 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer

tor, 22 april 14:00

Introduktionsträff CCBuild-nätverket 22 april

Läs mer