ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2020-11-26

Erfarenheter från CCBuild får internationell spridning


Erfarenheter från Centrum för cirkulärt byggande och Återbruk Väst har fått spridning via den internationella konferensen Beyond 2020, som handlar om hållbarhet i den byggda miljön.

I början av november presenterade Johanna Andersson från IVL Svenska Miljöinstitutet artikeln Transitioning the Swedish building sector towards reuse and circularity på konferensen Beyond 2020.

Artikeln är skriven av flera personer som arbetar inom Centrum för cirkulärt byggande och Återbruk Väst. Utifrån erfarenheter från de båda projekten presenterar den ett antal arbetssätt som skulle kunna möjliggöra ett ökat återbruk och de hinder som finns för det i den svenska bygg- och fastighetssektorn.

Beyond 2020 är en del av konferensserien World Sustainable Built Environment (WSBE), världens största konferens om hållbarhet i den byggda miljön, som äger rum vart tredje år. Beyond 2020 var planerad att äga rum i Göteborg i juni 2020 men fick på grund av coronapandemin hållas online i november. Konferensens uppdrag är att länka den globala byggsektorn till FN:s hållbara utvecklingsmål och att definiera dess roll för att uppnå målen.

Hela artikeln går att läsa via länken i titeln ovan.

Nyheter


Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen
Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen

2021-06-24

Tusentals återbruksuppdrag skulle årligen kunna efterfrågas om återbruksmarknaden var etablerad i Göteborgsregionen. En studie har tagit reda på vilken potential som finns. Välkommen på frukostseminarium 25 augusti, så får du veta mer!

Läs nyhet

Månadens möjliggörare - maj
Månadens möjliggörare - maj

2021-06-03

Grattis Dala återbyggdepå, ReclaimD och Akademiska Hus! Ni toppar maj månads lista när det gäller att inventera produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser. Månadens sammanlagda potentiella besparing tack vare CCBuilds produktbank är 135 ton koldioxidekvivalenter.

Läs nyhet

CCBuilds inventeringsapp finns på App Store och Google Play
CCBuilds inventeringsapp finns på App Store och Google Play

2021-05-19

Cirkulär materialhantering och ökat återbruk har blivit ännu enklare: nu går det att ladda ner CCBuilds nya app för inventering från både App Store och Google Play. Du hittar den genom att söka på CCBuild, helt enkelt.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 25 augusti 08:30

Frukostseminarium om återbrukets potential i Göteborgsregionen!

Läs mer

ons, 25 augusti 14:30

Användarträff - CCBuild produktbank, marknadsplats, inventeringsapp

Läs mer

tis, 31 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer