ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2023-01-24

Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet


Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Coachningsprogrammet riktar sig till små och medelstora företag och ges i samarbete med Omställningslyftet, IVL Svenska Miljöinstitutet och CCBuild. Så här går det till:

  • Anmäl intresse att delta via formulär HÄR.

  • Var noga med att ange i formuläret att ni önskar coachning av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med CCBuild för att förfrågan ska hitta till oss. 

  • Vi inleder med ett startmöte där ni berättar förutsättningar i just er verksamhet. Tillsammans tar vi fram förslag på vilka delar som kan vara lämpliga att IVLs experter i cirkulärt byggande ger er vidare coachning i. Det kan vara allt från rådgivning kring utformning av interna rutiner och måldokument, klimatberäkningar som visar potentialen med återbruk, eller stöttning i hur ni kan implementera arbetssätt i enlighet med cirkulära principer och med återbruksfokus i er organisation.

  • Ni kan få stöttning av IVLs experter i en omfattning av upp till åtta timmar utan kostnad. För att ta del av stödet behöver ni lämna in ett intyg om försumbart stöd. 

Omställningslyftet är ett projekt som pågår fram till augusti 2023 med stöd från Tillväxtverket. Projektet har som syfte att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen.

Omställningslyftet riktar sig till alla små och medelstora företag i Sverige, och de som deltar i aktiviteter gör det med statligt stöd från Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Det innebär att stödet är kostnadsfritt och ditt företag signerar ett intyg om försumbart stöd

Hoppas vi får chansen att i samarbete med IVL och Omställningslyftet stötta just er verksamhet!

Omställningslyftets websida.

Nyheter


Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet
Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet

2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Läs nyhet

Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster
Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster

2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

Läs nyhet

CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!

2022-12-20

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Läs nyhet


Kalendarium


tor, 09 februari 08:00

Hur får vi som entreprenörer till våra ambitioner om återbruk i praktiken?

Läs mer

mån, 13 februari 09:00

CCBuild North Swdn - Kick off

Läs mer

ons, 22 februari 14:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer