ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2023-01-24

Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet


Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Coachningsprogrammet riktar sig till små och medelstora företag och ges i samarbete med Omställningslyftet, IVL Svenska Miljöinstitutet och CCBuild. Så här går det till:

  • Anmäl intresse att delta via formulär HÄR.

  • Var noga med att ange i formuläret att ni önskar coachning av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med CCBuild för att förfrågan ska hitta till oss. 

  • Vi inleder med ett startmöte där ni berättar förutsättningar i just er verksamhet. Tillsammans tar vi fram förslag på vilka delar som kan vara lämpliga att IVLs experter i cirkulärt byggande ger er vidare coachning i. Det kan vara allt från rådgivning kring utformning av interna rutiner och måldokument, klimatberäkningar som visar potentialen med återbruk, eller stöttning i hur ni kan implementera arbetssätt i enlighet med cirkulära principer och med återbruksfokus i er organisation.

  • Ni kan få stöttning av IVLs experter i en omfattning av upp till åtta timmar utan kostnad. För att ta del av stödet behöver ni lämna in ett intyg om försumbart stöd. 

Omställningslyftet är ett projekt som pågår fram till augusti 2023 med stöd från Tillväxtverket. Projektet har som syfte att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen.

Omställningslyftet riktar sig till alla små och medelstora företag i Sverige, och de som deltar i aktiviteter gör det med statligt stöd från Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Det innebär att stödet är kostnadsfritt.

Hoppas vi får chansen att i samarbete med IVL och Omställningslyftet stötta just er verksamhet!

Omställningslyftets websida.

Nyheter


Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg
Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg

2023-05-08

44 nya bostäder och 99 renoverade lägenheter blev resultatet från pilotprojektet på Kustgatan. Nya lösningar och befintligt material har använts på nya sätt: sten från fasaden blev möbler på innergården, solceller på taket och en lägenhet är helt inredd med återbrukat materia.

Läs nyhet

Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk
Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk

2023-04-19

Nu startar ett nytt projekt med fokus på återbruksprojektering. Tanken är att återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt. CCBuild bidrar genom att delta i projektets referensgrupp.

Läs nyhet

Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar

2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 07 juni 14:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tis, 13 juni 15:00

Användarträff för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Inventeringsapp, Marknadsplats

Läs mer

tis, 20 juni 10:30

Arbetsgrupp - cirkulär projektering

Läs mer