ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-12-01

Centrum för cirkulärt byggande får priset som Årets cirkulära initiativ


Medalj Vinnare ÅtervinningsgalanCentrum för cirkulärt byggande är Årets cirkulära initiativ!
Utmärkelsen delades ut av tidningen Recycling vid Återvinningsgalan som hölls på Berns i Stockholm den 1 december.

– Jag är så stolt och glad över att vårt arbete i CCBuild uppmärksammas. Det är bara genom samverkan vi kan ställa om till cirkulära materialflöden, och det känns hoppfullt för framtiden att vi har så många engagerade samarbetsparter från olika delar av värdekedjan i bygg- och fastighetssektorn med oss i det arbetet, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet och koordinator för Centrum för cirkulärt byggande.

Besegrade två tunga finalister

Priset för Årets cirkulära initiativ går till någon som har presenterat exempelvis en innovation, affärsmodell eller teknik som stimulerar cirkulära flöden av material och resurser. Och det var två tunga finalister som fick se sig besegrade av CCBuild: Volvo Cars och Coca-Cola.

Juryns motivering till priset löd: ”Med ambitionen att vara sin sektors gemensamma arena och marknadsplats, och föra in cirkularitet och återbruk i stor skala inom ett område där det verkligen behövs, är årets vinnare en mycket värdig sådan. Årets cirkulära initiativ tilldelas Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild.”

Flera CCBuild-parter var med på Återvinningsgalan och gladdes tillsammans med Carina Loh Lindholm: Torbjörn Zettergren och Amanda Höjer från Vasakronan, Marianne Hedberg från Byggföretagen, Emma Östlund från Ettelva arkitekter, Jimmie Hellström från Brukspecialisten, Amanda Borneke från Sweco samt Anna Jarnehammar och Johanna Andersson från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ökande intresse för återbruk

CCBuild har fått stor uppslutning från bygg- och fastighetsbranschen. Under bara det senaste året har antalet samarbets- och associerade parter ökat från 30 till över 70.

–  Att intresset för återbruk ökar är mycket glädjande. En tredjedel av Sveriges avfall kommer från bygg- och rivningssektorn och mycket av det materialet kan fortsätta användas. CCBuild är ett jättebra exempel på hur vi på IVL kan jobba aktivt för att på olika sätt förbättra förutsättningarna för storskaligt återbruk och på så sätt minska byggsektorns klimatpåverkan, säger Marie Fossum Strannegård, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet som leder samverkansarenans arbete.    

Återvinningsgalan arrangeras av tidningen Recycling med samarbetspartners. Läs mer på www.atervinningsgalan.se.

Läs mer om Centrum för cirkulärt byggande på IVL:s webbsida.

Nyheter


Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg
Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg

2023-05-08

44 nya bostäder och 99 renoverade lägenheter blev resultatet från pilotprojektet på Kustgatan. Nya lösningar och befintligt material har använts på nya sätt: sten från fasaden blev möbler på innergården, solceller på taket och en lägenhet är helt inredd med återbrukat materia.

Läs nyhet

Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk
Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk

2023-04-19

Nu startar ett nytt projekt med fokus på återbruksprojektering. Tanken är att återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt. CCBuild bidrar genom att delta i projektets referensgrupp.

Läs nyhet

Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar

2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 07 juni 14:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tis, 13 juni 15:00

Användarträff för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Inventeringsapp, Marknadsplats

Läs mer

tis, 20 juni 10:30

Arbetsgrupp - cirkulär projektering

Läs mer