ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-05-19

CCBuilds inventeringsapp finns på App Store


Cirkulär materialhantering och ökat återbruk har blivit ännu enklare: nu finns CCBuilds nya app för inventering att ladda ner från App Store. Du hittar den genom att söka på CCBuild, helt enkelt.

Den som är van att jobba i CCBuilds produktbank känner igen sig i appens design och användargränssnitt. Den är synkad med produktbanken och marknadsplatsen och gör det enkelt att inventera återbrukbara produkter.

Appen är en alternativ väg att mata in och redigera information i produktbanken. Den är bra när man ska inventera och digitalisera produkter som finns i förråd eller lager, men också för att kartlägga inbyggda byggvaror inför en planerad ombyggnation eller rivning.

Märk produkter med QR-kod

Genom appen går det att märka produkter med QR-koder och på så vis matcha en fysisk produkt med en digital. Det är sedan lätt att hitta den märkta produkten i appen genom att scanna den och därefter ändra informationen eller publicera på marknadsplatsen.

Appen ger stöd för kvalitetsbedömning, registrering av relevant produktinformation samt för värdeanalys när det gäller till exempel återbrukets klimateffekter.

Användbar för hela byggbranschen

CCBuilds app riktar sig till företag och organisationer som vill ha systemstöd för cirkulär materialhantering för att förenkla både internt och externt återbruk.

Användare är exempelvis fastighetsägare, bygg- och riventreprenörer, arkitekter, konsulter, kommunala aktörer - kort sagt alla som hanterar byggvaror och interiörer i samband med byggande, rivning och förvaltning.

Användarkonto behövs

För att använda appen krävs ett användarkonto hos CCBuild som är knutet till din organisation eller företag. Saknar ni användarkonto kontaktar ni oss via mejl för att skapa testkonto.

Än så länge finns appen enbart för Iphone och Ipad, men är även på gång i Androidversion.

Arbetet med att testa och vidareutveckla inventeringsappen fortsätter tillsammans parterna i Centrum för cirkulärt byggande, inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation.

Nyheter


Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen
Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen

2021-06-24

Tusentals återbruksuppdrag skulle årligen kunna efterfrågas om återbruksmarknaden var etablerad i Göteborgsregionen. En studie har tagit reda på vilken potential som finns. Välkommen på frukostseminarium 25 augusti, så får du veta mer!

Läs nyhet

Månadens möjliggörare - maj
Månadens möjliggörare - maj

2021-06-03

Grattis Dala återbyggdepå, ReclaimD och Akademiska Hus! Ni toppar maj månads lista när det gäller att inventera produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser. Månadens sammanlagda potentiella besparing tack vare CCBuilds produktbank är 135 ton koldioxidekvivalenter.

Läs nyhet

CCBuilds inventeringsapp finns på App Store
CCBuilds inventeringsapp finns på App Store

2021-05-19

Cirkulär materialhantering och ökat återbruk har blivit ännu enklare: nu finns CCBuilds nya app för inventering att ladda ner från App Store. Du hittar den genom att söka på CCBuild, helt enkelt.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 25 augusti 08:00

Frukostseminarium om återbrukets potential i Göteborgsregionen!

Läs mer

ons, 25 augusti 14:30

Användarträff - CCBuild produktbank, marknadsplats, inventeringsapp

Läs mer

tis, 31 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer