ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-01-10

Brukspecialisten är Årets möjliggörare


Nu står det klart: Brukspecialisten är Årets möjliggörare! De har stått för den största insättningen i CCBuilds produktbank under 2021. Deras bidrag under året innebär att utsläppen av växthusgaser kan minska med minst 1 200 ton.

Under 2021 har de byggprodukter som inventerats i produktbanken – och därför kan återbrukas – inneburit en möjlig klimatbesparing på 3 049 ton koldioxidekvivalenter.

Siffrorna visar också att aktiviteten i CCBuilds produktbank har satt fart på allvar under året, eftersom detta är tre gånger mer än vad som inventerats tidigare år.

Många använder produktbanken och den interna marknadsplatsen enbart för att synliggöra värden för återbruk inom den egna organisationen. Andra väljer att även annonsera på CCBuilds publika marknadsplats så att andra aktörer kan bidra till återbruk och klimatbesparing. I dagsläget är utbudet av återbrukbara varor begränsat, därför vill CCBuild uppmärksamma dem som möjliggör andras återbruk.

Pant och CE-märkning av tegel en framgångsfaktor

Brukspecialisten, 2021 års möjliggörare, är en kedja som säljer tjänster och systemlösningar inom murat och putsat byggande. Vi ställde några frågor till deras vd, Jacob Steen:

Vad ligger bakom att Brukspecialisten toppar listan över årets möjliggörare?

Vi återbrukar fasadtegel som både används i stora volymer och bidrar till stora klimatutsläpp vid nytillverkning. Den kombinationen gör att återbruk av fasadtegel snabbt sparar in stora volymer klimatutsläpp. Som många andra återbruksaktörer har vi behövt hitta verktyg för att säkra både kvalitén och tillgången på produkten vi återbrukar. Vi har därför valt att arbeta i en cirkulär affärsmodell där vi erbjuder CE-märkt begagnat tegel. För att få högre flöden erbjuder vi även pant på återbrukbart tegel. Vi är stolta över att göra vad vi kan för att bidra till en omställning till mer cirkulära materialflöden i byggsektorn.

Har du något tips till andra organisationer hur de ska klättra i topplistan?

Fler leverantörer borde inkludera återbruk i sina affärsmodeller och förstå hur just deras produkter kan bli cirkulära. Bygg- och rivningsprojekt kan bidra genom att synliggöra material genom att lägga upp det på CCBuilds marknadsplats. Om det görs i ett tidigt skede, gärna flera månader innan en planerad rivning, ökar chanserna att en ny användare kan hittas. Som företag i ett cirkulärt flöde behöver man vara tillgänglig i god tid innan ett rivnings- eller byggprojekt för att möjliggöra logistik för återbruk. Vår säljorganisation arbetar numer i tidiga skeden inför rivning tillsammans med beställare och konsulter för att just vårt material ska kunna tas om hand. Det är i dessa sammanhang mycket avgörs och projekteringstiden inför ett återbruksprojekt är därför väldigt viktig.

Tegel tyngsta bidraget

Brukspecialisten tar hem årets titel med god marginal. Tvåa och trea på 2021 års topplista är Vasakronan och GodaHus som har bidragit med en möjlig klimatbesparing på 39 respektive 29 ton. Grattis, alla tre!

Av de produkter som inventerades under 2021 är det fasad (främst tegel), tak, fönster och dörrar som inneburit störst sammanlagd potential för att spara utsläpp av växthusgaser.

Fasad och tak är även de kategorier som har bidragit med de största kvantiteterna, med stomme och elinstallationer på tredje och fjärde plats.

Läs mer här om CCBuilds produktbank.

Nyheter


Ett handslag ska öka de cirkulära lösningarna i Göteborgs fastighetsvärld
Ett handslag ska öka de cirkulära lösningarna i Göteborgs fastighetsvärld

2022-06-14

Ett handslag mellan nästan 40 fastighetsägare ska bidra till att återbruk och andra cirkulära lösningar ökar markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Staden och fastighetsbranschen tar ett nytt grepp för att höja tempot i omställningen till fossilfrihet.

Läs nyhet

Ännu fler aktörer har kommit med i CCBuild – nu siktar vi på 200!
Ännu fler aktörer har kommit med i CCBuild – nu siktar vi på 200!

2022-06-13

Den senaste tiden har nio nya aktörer valt att bli samarbetspartner i CCBuild. Nu är vi en bra bit över 100 organisationer som samarbetar för cirkulärt byggande. Dags att sikta ännu högre, att bli 200! Intresset är stort, det ser vi på att vi nu har passerat 2 000 följare på LinkedIn.

Läs nyhet

Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk
Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk

2022-05-05

CCBuild och White Arkitekter lanserar en ny lösning som överför återbrukbara produkter och resurser till CCBuilds produktbank och marknadsplats – helt automatiskt. Detta görs via tjänsten White ReCapture, där information från en byggnads 3D-modell kopplas direkt till CCBuild. 

Läs nyhet


Kalendarium


mån, 29 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer

tis, 30 augusti 14:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer

tor, 01 september 13:00

Äntligen dags för fysiska nätverksträffar inom CCBuild – vi ses i Malmö

Läs mer