ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2020-11-13

Återbruk i praktiken när Handelshögskolan i Göteborg bygger om


När Handelshögskolan i Göteborg byggs om har bland annat marmorgolv och kalkstensfasad bevarats för att kunna återanvändas, tack vare ett pilotprojekt inom Återbruk Väst.

Projektet har genomförts under fastighetsägaren Akademiska hus arbete med en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den ska också fungera som uppgång från en av stationerna för järnvägsprojektet Västlänken. Syftet med projektet var att införa nya arbetssätt för återbruk i projekterings- och byggprocessen.

Vid demonteringen av den gamla byggnaden har fokus varit på att bevara ändliga resurser och oersättliga material, som sten, för att kunna använda dem i nya byggprojekt. Till exempel kommer marmorgolvet att användas till en gångbro i den nya byggnaden. Även unika armaturer, klockor i mässing, arkitektoniska taklampor och pentrykök med mera har sparats i väntan på en ny plats i andra byggnader som ägs av Akademiska Hus.

Pilotprojektet är en fallstudie inom Återbruk Väst, som ingår i Centrum för cirkulärt byggande.

Läs mer om projektet i denna artikel från Akademiska hus.

Nyheter


Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen
Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen

2021-06-24

Tusentals återbruksuppdrag skulle årligen kunna efterfrågas om återbruksmarknaden var etablerad i Göteborgsregionen. En studie har tagit reda på vilken potential som finns. Välkommen på frukostseminarium 25 augusti, så får du veta mer!

Läs nyhet

Månadens möjliggörare - maj
Månadens möjliggörare - maj

2021-06-03

Grattis Dala återbyggdepå, ReclaimD och Akademiska Hus! Ni toppar maj månads lista när det gäller att inventera produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser. Månadens sammanlagda potentiella besparing tack vare CCBuilds produktbank är 135 ton koldioxidekvivalenter.

Läs nyhet

CCBuilds inventeringsapp finns på App Store och Google Play
CCBuilds inventeringsapp finns på App Store och Google Play

2021-05-19

Cirkulär materialhantering och ökat återbruk har blivit ännu enklare: nu går det att ladda ner CCBuilds nya app för inventering från både App Store och Google Play. Du hittar den genom att söka på CCBuild, helt enkelt.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 25 augusti 08:30

Frukostseminarium om återbrukets potential i Göteborgsregionen!

Läs mer

ons, 25 augusti 14:30

Användarträff - CCBuild produktbank, marknadsplats, inventeringsapp

Läs mer

tis, 31 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer