ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-09-09

Äntligen fysiska nätverksträffar inom CCBuild


Efter ett par år av främst digitala möten är det äntligen dags för alla som deltar i Centrum för cirkulärt byggande att träffas i verkligheten. Två nätverksträffar har hunnit hållas, i Malmö och Göteborg i början av september. Den 20 september är det dags i Stockholm.

Det finns mycket erfarenhet att dela inom CCBuild, därför ligger fokus vid nätverksträffarna på erfarenhetsutbyte, diskussion och inspiration kring hur vi driver den cirkulära byggbranschen framåt tillsammans. För att ge tillfälle för alla att mötas är mingel en viktig del av programmet.

– Vi är glada att se att alla aktörer i värdekedjan samlas på träffarna – arkitekter, konsulter, materialleverantörer, återvinningsaktörer, byggentreprenörer, fastighetsägare och så vidare. Det är genom samarbete och förståelse för varandras utmaningar och behov som vi lyckas ställa om till mer cirkulära flöden, säger Carina Loh Lindholm, koordinator för CCBuild.

Fler cirkulära krav behövs

Något som lyfts under träffarna är att beställare måste ställa fler cirkulära krav.

– Vi har en hög andel återvunnet material i våra undertak, men jag upplever inte att det efterfrågas, säger Erika Edlund från Ecophon.

Flera konsulter och arkitekter vittnar om att de kommer in sent i processen och inte blir upphandlade med cirkulära arbetssätt i fokus. Samtidigt når materialleverantörer med cirkulära erbjudanden inte fram till beställarna. Under träffarna har exempelvis Brukspecialisten efterlyst mer tegel som de kan återta, Ateljé Lyktan erbjudit ”LED-ifiering” av befintlig armatur, Tarkett berättat om sitt system för materialåtervinning av plastgolv och Beijer Bygg erbjudit återbrukat trä.

– Jag behöver era aluminiumplåtar, säger Amanda Cawood från skylttillverkaren Accus som har lagt upp en efterlysning på CCBuilds marknadsplats för att fler fasad- eller aluminiumplåtar ska hitta till Accus och bli nya skyltar.

Svävarterminalens fasadplåt återbrukas som skyltar

I Malmö deltog runt 50 personer som fick en introduktion till hur CCBuild arbetar med branschgemensam samverkan. De fick veta hur man kan använda den digitala plattformen för att stötta internt återbruk genom att skapa sin egen produktbank, men även synliggöra och efterlysa varor via CCBuilds marknadsplats. Samarbetsparter kan även publicera referensprojekt, cirka 70 sådana finns redan på ccbuild.se.

Anna Bernstad, Malmö stad, berättade hur de använder CCBuilds verktyg, inte minst när det gäller att riva den gamla Svävarterminalen med cirkulära metoder och höga ambitioner för återbruk. Ett exempel är att Accus har köpt fasadplåt från Svävarterminalen via CCBuild som nu blir nya skyltar.

Anna samordnar även arbetsgruppen inom det lokala nätverket LFM30 som fokuserar på cirkulär ekonomi och återbruk. Hon berättade om höstens återbruksstugor där deltagarna kan utbyta erfarenheter och stötta varandra.

Trappstegsmodell för klimateffektiva materialval

Staffan Fredlund från Wihlborgs Fastigheter beskrev hur de arbetar med återbruk, bland annat en enkel trappstegsmodell för att välja klimateffektiva material.

– Vi prioriterar i första hand återbruk, i andra hand biobaserade material, därefter väljer vi material med hög andel återvunnet material och som sista alternativ andra produkter utifrån jämförelse av exempelvis EPD-data, berättade Staffan Fredlund.

Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet, levererade en spaning om var det cirkulära byggandet står i Sverige i dag och vilken utveckling vi kan vänta. En summering är att marknaden fortfarande är omogen, men att mycket händer.

– Branschens aktörer är i en lärandefas med många pilotprojekt. Vi är på väg mot standardisering, men har några års arbete kvar. Genom samverkan och erfarenhetsutbyte inom CCBuild behöver vi inte alla på varsitt håll fundera på samma frågeställningar, sade Jeanette Green.

Verktygen sparar tid och ger bättre beslut

I Göteborg samlades också runt 50 personer, som syns på bilden ovan med Carina Loh Lindholm och Johanna Anderson på scenen.

Cecilia Hornö Eriksen och Gabriella Casselgård, Mölndals stad, presenterade möjliga lösningar för att effektivisera återbruk. De betonade att CCBuilds återbruksverktyg och värdeanalys sparar tid och bidrar till bättre beslut.

Ann-Kathrin Espelin på Modexa berättade hur de arbetar med badrums- och köksrenoveringar som minskar både avfallsmängder och klimatutsläpp. Tack vare CCBuilds värdeanalys kan de visa sina kunder vilka nyttor man kan nå med att återanvända material – ofta behövs bara mindre åtgärder. De efterlyser även samarbetspartner som är intresserade att testa nya koncept för återbruk, till exempel ta emot och sälja handfat och toalettstolar för återbruk.

Susan Runsten, Business Region Göteborg, orienterade om vad som händer lokalt inom Göteborgs nya plattform för klimatneutralt byggande och Johanna Andersson, IVL, gav en spaning kring cirkulärt byggande i dag och i framtiden.

Välkommen till träff i Stockholm

Den sista nätverksträffen i denna serie blir i Stockholm 20 september dit över 60 personer hittills är anmälda. På programmet:

  • Introduktion till CCBuild och dess verktyg: inventeringsapp, produktbank, märkning, marknadsplats och värdeanalys – Carina Loh Lindholm, IVL och CCBuild
  • Inspiration: Samarbetsparter berättar hur de arbetar cirkulärt – Claire Milojet, Vasakronan, och Sofie Tellberg, Micasa Fastigheter
  • Lokal samverkan: Jonathan Hummelman, Stockholms stad, och Hanna Kreplin/Johanna Lempinen Dunér, Klimatarena Stockholm
  • Spaning: Var står det cirkulära byggandet i Sverige i dag? Johanna Andersson, IVL och CCBuild
  • Dialog: Vart vill vi och hur når vi dit?

Anmäl dig till nätverksträffen i Stockholm.

Nyheter


Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg
Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg

2023-05-08

44 nya bostäder och 99 renoverade lägenheter blev resultatet från pilotprojektet på Kustgatan. Nya lösningar och befintligt material har använts på nya sätt: sten från fasaden blev möbler på innergården, solceller på taket och en lägenhet är helt inredd med återbrukat materia.

Läs nyhet

Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk
Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk

2023-04-19

Nu startar ett nytt projekt med fokus på återbruksprojektering. Tanken är att återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt. CCBuild bidrar genom att delta i projektets referensgrupp.

Läs nyhet

Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar

2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 07 juni 14:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tis, 13 juni 15:00

Användarträff för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Inventeringsapp, Marknadsplats

Läs mer

tis, 20 juni 10:30

Arbetsgrupp - cirkulär projektering

Läs mer