Nya riktlinjer betonar återbruk i byggbranschen

Byggbranschen tar ännu ett steg mot cirkulärt byggande: Sveriges Byggindustrier har kommit med nya riktlinjer för resurser och avfall, där vikten av cirkularitet och samverkan i hela värdekedjan betonas.

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, som just har publicerats, slår fast att branschen ska verka för återanvändning och återvinning. I förordet står att de ger ”ett gemensamt språk i alla skeden av ett byggnadsverks livscykel”. Den tydliga inriktningen har inte funnits med tidigare i dessa instruktioner, som publicerades första gången 2007.

Några konkreta exempel i de nya riktlinjerna:

  • Samtliga aktörer i ett bygg- eller rivningsprojekt ska material- och avfallshantera för en cirkulär ekonomi.
  • Materialinventering ska alltid göras före rivning.
  • Produkter för återanvändning och avfall ska källsorteras.

Hela bygg- och fastighetssektorn står bakom riktlinjerna och den här gången väljer ett antal organisationer att även underteckna avsiktsförklaringen för att visa sitt ställningstagande för resurseffektivitet. Det är Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, Golvbranschen, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

– Att vi nu tydligt står enade bakom att detta är bygg- och fastighetssektorns basnivå tror jag blir en bra skjuts framåt. Jag är jätteglad att den här uppdateringen är färdig! Nu ska vi informera om att den är gjord så att alla inser nyttan för miljö, klimat och ekonomi, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, som har varit med och tagit fram riktlinjerna.

Här kan ni läsa Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning.