Ny guide underlättar cirkulär upphandling

Nu finns en guide för hur man kan arbeta med cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt, riktad till dem som arbetar med offentlig upphandling.

Guiden har tagits fram inom projektet Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen, som pågick under 2019. Syftet med det var att öka kunskapen om hur offentlig upphandling kan fungera som verktyg för att driva på utvecklingen mot en cirkulär bygg- och rivningsprocess.

Projektet finansierades av Vinnova och leddes av Göteborgs Stad genom initiativet Cirkulära Göteborg på förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Övriga projektparter var Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, Framtidenkoncernen (genom Bostadsbolaget och Framtiden Byggutveckling), CS Riv och Håltagning samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Forsen, DGE och Kjellgren Kaminsky medverkande som konsulter.

Här kan ni ladda ner guiden, som heter Dags att bygga och riva cirkulärt!
På webbsidan www.goteborg.se/cirkularagoteborg finns även delrapporter och slutrapport från projektet.

Läs mer på sidan Cirkulär upphandling.