Nu finns appen som gör byggsektorn mer klimatsmart

Centrum för cirkulärt byggande har tagit fram en app som gör det möjligt att visa hur stor klimatbesparing man kan göra genom att återbruka byggmaterial.

Appen heter Dacke by CCB och är smått revolutionerande. Den används för att inventera byggprodukter och möbler och ger stöd för att bedöma deras skick och funktion. Tack vare den kan man enkelt digitalisera det som finns i en lokal som ska byggas om eller det byggmaterial som väntar i ett lager.

– En sådan här app har aldrig funnits tidigare. Det finns liknande, men vad jag vet finns ingen annan app med möjligheten att hämta resultatrapporter som visar återbrukspotentialen för inventerade produkter, säger Carina Loh Lindholm från IVL Svenska Miljöinstitutet, som leder projektet Återbruk Väst där man använder appen.

Appen är ansluten till marknadsplatsen…

Appen Dacke by CCB, som än så länge är en prototyp, är utvecklad av återbruksföretaget Kompanjonen. Den finns att hämta i Appstore för Ipad och Iphone.

Den är ansluten till Centrum för cirkulärt byggande och gör det därför möjligt att publicera inventerade produkter på marknadsplatsen. Man kan via produktplattformen där även få information om hur stor besparing produkterna ger när det gäller klimatpåverkan, avfall och ekonomi.

… och marknadsplatsen är öppen för alla

Via marknadsplatsen kan alla som vill köpa eller sälja återbrukade byggprodukter. Där finns även en nyligen påbörjad förteckning över organisationer som erbjuder tjänster för återbruk, exempelvis rekonditionering och lagerhållning av byggmaterial. Syftet är att skapa möjligheter till ett storskaligt återbruk.

– För att kunna agera på marknadsplatsen måste man ha en inloggning och ta del av information från Centrum för cirkulärt byggande, säger Carina Loh Lindholm.