Nationell arena

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) fungerar som en nationell samverkanarena för cirkulärt byggande i Sverige. Den nationella arenan är en plattform där branschens aktörer kan mötas och samverka kring återbruk och cirkulärt byggande. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn. Vi stöttar uppbyggnaden och utvecklingen av lokala samverkanskluster där lokalt förankrade lösningar och marknadsförutsättningar tas fram. Läs mer om hur du kan delta i den nationella arenan här.